GUS: plony ziemniaków będą wysokie

Korzystne warunki agrometeorologiczne wiosną 2012 r. pozwoliły na rozpoczęcie sadzenia ziemniaków w II dekadzie kwietnia. Jednakże sadzenie ziemniaków odmian średnio-późnych i późnych przeprowadzano w większości rejonów kraju w III dekadzie kwietnia i w pierwszych dniach maja.

W II dekadzie maja rozpoczęły się wschody ziemniaków.

Po okresie dość suchej pogody w pierwszej i drugiej dekadzie maja, poprawa uwilgotnienia gleby w końcu maja i czerwcu spowodowała, że ziemniaki gwałtownie przyspieszyły wzrost. Przedłużający się jednak okres intensywnych, występujących z dużą częstotliwością opadów deszczu, często o charakterze burzowym, powodował, że na niektórych plantacjach obserwowano nadmiar wilgoci w glebie. Lokalnie powodowało to gnicie zasadzonych ziemniaków.

Pod koniec czerwca na plantacjach obserwowano kwitnienie ziemniaków oraz intensywny wzrost roślin. Na przełomie czerwca i lipca zapanowała upalna pogoda z licznymi ekstremalnymi zjawiskami klimatycznymi, co lokalnie prowadziło do uszkodzenia roślin na plantacjach.

Częste, obfite opady w sierpniu przerwały suszę i przyczyniły się do intensywnego wzrostu późniejszych odmian ziemniaków.

W bieżącym roku na uzyskane plony ziemniaków korzystny wpływ miało stosunkowo niewielkie porażenie plantacji przez zarazę ziemniaka oraz dobre uwilgotnienie większości gleb lekkich, na których zlokalizowane są największe areały uprawy ziemniaków w Polsce. Dotychczasowy przebieg pogody na przeważającym obszarze kraju sprzyjał wysokiemu plonowaniu ziemniaków.

Ocenia się, że powierzchnia uprawy ziemniaków wynosi blisko 0,4 mln ha i jest mniejsza od ubiegłorocznej o 8,2%. Redukcja powierzchni uprawy ziemniaka była spowodowana trudnościami w sprzedaży ziemniaków ze zbiorów 2011 r. i niskimi cenami rynkowymi na ziemniaki jadalne.

Szacuje się, że plony ziemniaków będą bardzo wysokie i wyniosą 244 dt/ha, tj o 14 dt/ha (o 6,1%) wyższe od ubiegłorocznych.

Zbiory ziemniaków ze względu na zmniejszenie areału uprawy (mimo wysokiego plonowania) szacuje się na ok. 9,1 mln t, tj. o blisko 0,3 mln t (o 2,9%) mniej od ubiegłorocznych (łącznie ze zbiorami ziemniaków uprawianych w ogrodach przydomowych).

Ocenia się, że jakość bulw ziemniaków z tegorocznych zbiorów będzie niezbyt dobra.

Źródło: GUS
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here