GUS: spadły ceny większości produktów rolnych

W październiku w porównaniu do września więcej płacono za mleko, żyto, pszenżyto i owies. Najbardziej spadły ceny jęczmienia.

 

\"rolnictwo,
 

Jak wynika z najnowszego komunikatu GUS, w październiku, zarówno w skupie jak i na targowiskach, w skali miesiąca odnotowano spadek cen większości podstawowych produktów rolnych z wyjątkiem cen skupu żyta, owsa i mleka.  W porównaniu z notowaniami w październiku 2015 r., wzrosły ceny żywca wieprzowego (na obu rynkach), ponadto w skupie ceny owsa i mleka.

Mniej za pszenicę, więcej za żyto
Pszenica była nieco tańsza niż we wrześniu. Za 1 dt płacono w skupie 61,01 zł, a więc o 0,3 proc. mniej. Natomiast w porównaniu z październikiem 2015 r. cena pszenicy była niższa o 7,7 proc. Z kolei na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 73,61 zł, tj. mniej o 0,9 proc. niż we wrześniu br. i o 3,0 proc. mniej niż przed rokiem. 

Tańszy był też jęczmień. Jego cena w skupie spadła o 6,1 proc. w porównaniu z wrześniem 2016 r. do poziomu  59,32 zł/dt i była niższe niż przed rokiem o 5,5 proc. Na targowiskach za 1 dt jęczmienia płacono  67,30 zł, tj. o 0,8 proc. mniej niż we wrześniu br. i o 4,6 proc. mniej niż w tym samym okresie 2015 r.

Podrożało żyto. Jego cena w skupie wynosiła 51,27 zł/dt, czyli o 2,2 proc. więcej niż we wrześniu br., ale o 5,2 proc. mniej niż rok wcześniej. W obrocie targowiskowym ceny żyta wyniosły 58,62 zł/dt i były niższe w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. o 2,9 proc..

Droższe w skupie było także pszenżyto. Producenci za 1 dt otrzymywali średnio 56,50 zł/dt, a więc o 1,5 proc. więcej niż we wrześniu. Było to jednak mniej o 4,1 proc. niż rok temu. Ceny targowiskowe tego ziarna kształtowały się na poziomie 63,64 zł/dt i były niższe o 2,1 proc. niż we wrześniu  2016 r. i o 2,3 proc. w porównaniu z cenami notowanymi w październiku ub. roku. 

Wzrosły również ceny owsa w skupie. Za 1 dt płacono 51,69 zł, czyli o 1,4 proc. więcej w porównaniu z wrześniem br. oraz o 3,5 proc. w odniesieniu do października 2015 r. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1 dt tego zboża wyniosła 59,52 zł. i była niższa niż we wrześniu br. (o 0,7 proc.) i w porównaniu z tym samym  okresem 2015 r. (o 2,1 proc.).

– Czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku cen zbóż są nagromadzone w poprzednich latach ich wysokie światowe zapasy – komentuje Jakub Olipra, ekonomista banku Credit Agricole.

Ziemniaki dużo tańsze niż przed rokiem
W październiku za ziemniaki w skupie płacono 28,39 zł/dt. W skali miesiąca spadek cen wyniósł 3,0 proc., a w skali roku 7,9 proc. Na targowiskach za ten produkt płacono średnio 79,29 zł/dt., tj. mniej  o 8,0 proc. niż przed miesiącem i o 18,1 proc. niż przed rokiem. 

Mięso tanieje
Ceny żywca wieprzowego w skupie wyniosły 5,02 zł/kg i były niższe w porównaniu z poprzednim miesiącem – o 5,2 proc., ale w stosunku do  2015 r. wyższe o 14,5 proc.. Ceny żywca wieprzowego na targowiskach wyniosły 4,94 zł/kg, tj. były niższe o 1,0 proc. niż we wrześniu 2016 r., ale wyższe o 5,6 proc. niż przed rokiem. Za prosię na chów płacono na targowiskach 166,76 zł/szt., tj. o 1,8 proc. więcej niż przed miesiącem i o 10,6 proc. niż przed rokiem.  W październiku 2016 r. nieznacznie pogorszyła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta, a także relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia.

Potaniała także wołowina. W październiku ceny skupu żywca wołowego wyniosły 5,86 zł/kg 1 były niższe w stosunku do września br. o 3,5 proc., a w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku o 0,8 proc.. Ceny na targowiskach wyniosły 6,30 zł/kg i były niższe w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,3 proc., w odniesieniu do ub. roku o 3,2 proc..

Mniej płacono także za drób rzeźny. Jego ceny zmalały do poziomu 3,55 zł/kg, tj. o 4,6 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i  o 10,8 proc. w skali roku.

Mleko na plusie
Podrożało natomiast mleko. Za 1 hl płacono w skupie 120,29 zł, a więc więcej o 7,6 proc. niż przed miesiącem i o 7,4 proc. niż przed rokiem.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here