GUS: Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2014 r.

Wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2014 r. przedstawiają się następująco:

·    zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wstępnie szacuje się na 25,7 – 26,8 mln t, tj. o 6% do 10% więcej od zbiorów ubiegłorocznych i o 3% do ponad 7% więcej od średniej z lat 2006-2010;
 

 

\"\"

 

·    zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na od 2,6 mln t do 2,7 mln t, tj. o 3% mniej od zbiorów ubiegłorocznych do poziomu ubiegłorocznego oraz więcej – o 22% – 26% od średnich zbiorów z lat 2006-2010;

·    produkcję warzyw gruntowych ocenia się na 4,2 mln t, tj. o ponad 5% więcej od zbiorów ubiegłorocznych, lecz o ponad 7% mniej od średnich zbiorów z lat 2006-2010;

·    przewiduje się, że zbiory owoców z drzew będą rekordowe i wyniosą ponad 3,6 mln t, tj. o około 2% więcej od bardzo wysokich zbiorów ubiegłorocznych i o ponad 43% więcej od średnich zbiorów z lat 2006-2010;

·    zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych szacuje się na niespełna 0,6 mln t, tj. o blisko 8% mniej od zbiorów ubiegłorocznych, lecz o około 9% więcej od średnich zbiorów z lat 2006-2010.

Czytaj także:
Co drożeje, a co tanieje na rynku warzyw?
Lepsze plony dzięki efektowi kotwicy
Dobre prognozy dla oleistych w tym sezonie

Informacja zawiera wyniki wstępnego szacunku plonów i zbiorów zbóż, rzepaku i rzepiku, warzyw gruntowych i owoców a także I pokosu traw łąkowych oraz oceny stanu plantacji ziemniaków i buraków cukrowych, opracowane na podstawie ekspertyz przeprowadzonych na początku lipca.

Oceny dokonano w oparciu o: 

·    ekspertyzy rzeczoznawców GUS (od szczebla gminnego) opracowane na podstawie lustracji pól, łąk i sadów,
·    sprawozdawczość gospodarstw osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,
·    badanie biometryczne plonów pszenicy ozimej i żyta przeprowadzone na plantacjach w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych (ok. 10,0 tys.),
·    badania stanu roślin uprawnych wykonane w Instytucie Geodezji i Kartografii

Źródło: Główny Urząd Statystyczny,
Redkacja AgroNews, fot: sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here