GUS: wzrosły ceny większości produktów rolnych

Jak wynika z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego na rynku rolnym w marcu 2017 r., w skupie i na targowiskach w skali miesiąca, jak i w skali roku wzrosły ceny większości podstawowych produktów rolnych.

\"rolnictwo,


W porównaniu z poprzednim miesiącem nieznacznie niższe były na obu rynkach ceny żywca wołowego, a w skupie ceny mleka. Natomiast w porównaniu z notowaniami w marcu 2016 r. w skupie zmalały ceny drobiu, a na targowiskach ziemniaków.

Ceny zbóż

W marcu 2017 r. ceny pszenicy w skupie w porównaniu z poprzednim miesiącem, wzrosły do poziomu 68,77 zł/dt, tj. o 3,9 proc., w odniesieniu do marca 2016 r. były wyższe o 9,1 proc. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 76,68 zł, tj. o 1,7 proc. więcej niż przed miesiącem i o 0,3 proc. więcej niż przed rokiem.

Ceny żyta w skupie zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak i z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły do poziomu 57,97 zł/dt, tj. odpowiednio o 3,1 proc. i 6,6 proc. W obrocie targowiskowym ceny żyta wyniosły 60,90 zł/dt i były wyższe o 1,3 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 2,7 proc. w porównaniu z marcem 2016 r.

Za jęczmień w skupie płacono 61,95 zł/dt, tj. o 2,8 proc. więcej niż przed miesiącem i o 3,6 proc. więcej niż przed rokiem. W obrocie targowiskowym ceny jęczmienia wyniosły 71,87 zł/dt i były wyższe o 2,8 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 0,4 proc. w porównaniu z marcem ub. r.

W marcu 2017 r. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 63,13 zł/dt, tj. wzrosły o 1,0 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 7,7 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu 2016 roku. Ceny targowiskowe kształtowały się na poziomie 66,08 zł/dt, w stosunku do stycznia br. wzrosły o 1,7 proc., a w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku były wyższe o 2,1 proc.

Ceny owsa w skupie wyniosły 55,76 zł/dt i wzrosły w porównaniu z poprzednim miesiącem o 2,5 proc., a w porównaniu z marcem 2016 r. o 0,3 proc. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1 dt tego zboża wyniosła 63,93 zł. i była o 3,4 proc. wyższa niż przed miesiącem i o 2,7 proc. niż przed rokiem.

Ceny ziemniaków

W marcu za ziemniaki w skupie płacono 66,91 zł/dt. W skali miesiąca wzrost cen wyniósł 13,3 proc., a w skali roku 0,1 proc. Na targowiskach za produkt ten płacono średnio 83,62 zł/dt., tj. o 0,8 proc. więcej niż przed miesiącem, ale o 16,1 proc. mniej niż przed rokiem.

Ceny żywca

Ceny żywca wieprzowego w skupie wyniosły 4,99 zł/kg i były wyższe o 3,2 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 18,7 proc. z marcem 2016 r. Ceny żywca wieprzowego na targowiskach wyniosły 4,82 zł/kg, tj. były o 1,3 proc. wyższe niż w lutym br. i o 16,1 proc. wyższe niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku.

Za prosię na chów płacono na targowiskach 174,81 zł/szt., tj. o 1,9 proc. więcej niż przed miesiącem i o 20,1 proc. więcej niż przed rokiem. W marcu 2017 r. poprawiła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (8,2 wobec 8,0 w lutym br.), relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia pozostała na niezmienionym poziomie 6,9.

W marcu 2017 r. ceny skupu żywca wołowego wyniosły 6,19 zł/kg i były na poziomie z poprzedniego miesiąca, ale wyższe o 12,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Ceny na targowiskach wyniosły 6,91 zł/kg i były o 0,6 proc. niższe w stosunku do cen z poprzedniego miesiąca, ale wyższe o 5,7 proc. w odniesieniu do marca ub. roku.

Ceny skupu drobiu rzeźnego były wyższe w porównaniu z poprzednim miesiącem o 4,2 proc., w skali roku zmalały o 0,6 proc. i wyniosły 3,66 zł/kg.

Ceny mleka

Za 1 hl mleka płacono w skupie 131,49 zł, tj. o 0,8 proc. mniej niż przed miesiącem, ale o 24,2 proc. więcej niż w marcu ub. roku.

Redakcja AgroNews, fot.flickr.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here