GUS: zbiory zbóż w sezonie 2016/2017 dużo wyższe. Ale ten rok nie zapowiada się dobrze

Główny Urząd Statystyczny podał wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2017 r. Wynika z nich, że w 2017 roku zebrano o 8 proc. więcej zbóż niż rok wcześniej. Na taki wynik nie ma chyba co liczyć w tym roku, ponieważ areał zasiewów zbóż jest mniejszy, a ich stan się pogarsza.

GUS, produkcja zbóż, zbiory zbóż, rolnik, rolnictwo, portal rolny, zysk rolnika, stan zasiewów

GUS w grudniowej analizie ocenił, że zbiory zbóż ogółem wyniosły 32,2 mln t, czyli o około 8 proc. więcej od zbiorów ubiegłorocznych. Z kolei zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosły 28,1 mln t, a więc o około 11 proc. więcej od uzyskanych w 2016 r.

Pogoda pokrzyżowała żniwa

Do końca sierpnia na obszarze prawie całego kraju prace żniwne zakończono, chociaż z informacji uzyskanych od rzeczoznawców GUS wynika, że lokalnie zboża zbierano jeszcze na początku września.

– Największe opóźnienia i utrudnienia dotyczyły przede wszystkim województw północnozachodniej i północnej części kraju, gdzie częste opady deszczu długo nie pozwalały na prowadzenie żniw – wyjaśnia GUS.

Próby prowadzenia żniw na plantacjach nadmiernie uwilgotnionych i podmokłych kończyły się grzęźnięciem kombajnów na polach. Lokalnie, głównie na północy kraju, zasiewy zbóż znajdujące się na podmokłych polach pozostały niezebrane.

Gorsza jakość ziarna

Według rzeczoznawców GUS jakość ziarna zbóż z tegorocznych zbiorów nie należała do najlepszych, a poszczególne parametry znacznie odbiegały od średniej z lat poprzednich na niekorzyść.

7,7 mln ha zbóż

GUS ocenia się, że powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2017 r. wyniosła około 7,7 mln ha, w tym powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi – około 7,0 mln ha, z tego:

 • pszenicy około 2,4 mln ha,
 • żyta blisko 0,9 mln ha,
 • jęczmienia około 1,0 mln ha,
 • owsa blisko 0,5 mln ha,
 • pszenżyta około 1,3 mln ha,
 • mieszanek zbożowych blisko 1,0 mln ha.

Szacuje się, że plony zbóż ogółem wyniosły ok. 41,9 dt/ha, tj. o 1,6 dt/ha (o 4 proc.) więcej w porównaniu do ubiegłorocznych, natomiast plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosły 39,9 dt/ha, tj. w porównaniu do ubiegłorocznych więcej o 2,1 dt/ha (o 6 proc.).

Tegoroczne plony mogą być niższe

Z oceny przeprowadzonej w listopadzie przez rzeczoznawców terenowych GUS wynika, że ze względu na występujące trudności z uprawą gleb i przeprowadzaniem siewów zbóż ozimych pod zbiory w 2018 r. zasiano około 4,2 mln ha, czyli mniej niż w roku ubiegłym, w tym:

 • pszenicy ozimej zasiano ok. 1,9 mln ha,
 • żyta ok. 800,0 tys. ha,
 • pszenżyta ozimego ok. 1,2 mln ha,
 • jęczmienia ozimego ok. 0,2 mln ha,
 • mieszanek zbożowych ozimych ok. 0,1 mln ha.

Stan zasiewów upraw ozimych pod zbiory 2018 r. przed wejściem w stan zimowego spoczynku był na poziomie roku ubiegłego, aczkolwiek obserwuje się już wymoknięcia roślin w obniżeniach terenowych spowodowane zastoiskami wody.

Redakcja AgroNews, fot. Kamila Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here