Hodowcy roślin nie zabezpieczają interesu rolnika

Zdaniem rolników z Mazowsza konieczna jest zmiana ustawy o nasiennictwie i ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, które nie zabezpieczają rolników w materiał siewny gwarantujący uzyskanie plonu, a narażają na opłaty i sankcje karne nakładane przez Agencję Nasienną powołaną przez hodowców roślin do pobierania opłat za wykorzystanie materiału ze zbioru jako materiału siewnego.

Jak mówią sami rolnicy, w tym roku zasiewy zbóż ozimych tj. pszenicy, jęczmienia czy pszenżyta oraz rzepaku wykonane kwalifikowanym materiałem siewnym, za który rolnik musiał zapłacić opłatę hodowlaną nie wytrzymały warunków atmosferycznych i w wyniku złego przezimowania wymagają zaorania. Hodowane w Polsce odmiany roślin, sprzedawane „za duże pieniądze” zdaniem rolników powinny gwarantować wzrost i rozwój w naszych warunkach klimatycznych.

Hodowcy roślin w żaden sposób nie zabezpieczają interesu rolnika – nabywcy kwalifikowanego materiału siewnego.

Zdaniem członków Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej rolnik powinien otrzymać od hodowcy roślin zwrot uiszczonej opłaty hodowlanej lub zboże jare do wysiewu bez tej opłaty. Obecnie rolnicy po zaoraniu ozimin poszukują kwalifikowanego materiału siewnego zbóż jarych a hodowcy nie są w stanie odpowiedzieć na ich zapotrzebowanie. W przypadku gdy rolnik nie posiada własnego zboża jarego z ubiegłorocznego zbioru, które mógłby legalnie użyć do siewu i uiścić opłatę do Agencji Nasiennej za "odstępstwo rolne" nie ma czym obsiać swoich pół ponieważ obrót zbożem do siewu pomiędzy rolnikami jest prawem zabroniony.

Rolnik, chcąc obsiać swoje grunty po zaoraniu ozimin w określonym terminie agrotechnicznym, musi działać niezgodnie z literą prawa, ponieważ siew odmian chronionych prawem z wymiany sąsiedzkiej jest nielegalny. W przypadku odmian chronionych jest to legalne tylko wtedy, gdy materiał zebrany przez danego rolnika został wysiany na gruntach rolnych posiadanych przez tego samego rolnika, nie sąsiada. Siew odmiany chronionej kupionej od sąsiada zgodnie z prawem narusza wyłączne prawo hodowcy do odmiany narażając siejącego na skutki karne, natomiast nie spełnienie norm przez kwalifikowany materiał siewny roślin ozimych sprzedany przez Hodowcę rolnikowi nie skutkuje sankcjami i odszkodowaniami na rzecz rolników.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here