Jak nie zwracać pieniędzy ARiMR?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma pieniądze na wsparcie dla wszystkich młodych rolników, którzy w 2011 r. złożyli poprawnie przygotowane wnioski o przyznanie 75 tys. zł. premii i spełniają warunki do jej otrzymania. Dla wielu z nich samodzielne prowadzenie gospodarstwa to bardzo duże wyzwanie, bo nie mają odpowiedniego doświadczenia, a ponadto część młodych rolników dopiero zdobywa rolnicze wykształcenie.

\"\"
 

Często nie wiedzą jakie ich gospodarstwo musi spełniać wymogi i standardy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, higieny czy zdrowia zwierząt. A przecież na ich osiągnięcie młodzi rolnicy mają tylko trzy lata liczone od dnia rozpoczęcia działalności rolniczej.

Jeżeli w ciągu tego czasu nie uda się osiągnąć tych standardów i spełnić tych wymogów, wtedy trzeba będzie oddać do ARiMR 25% otrzymanej przez młodego rolnika premii. Zwrot pieniędzy na pewno nie będzie konieczny, gdy młodzi rolnicy skorzystają z pomocy oferowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" PROW 2007-2013.

Wsparcie finansowe w ramach tego działania umożliwia dofinansowanie usług doradczych świadczonych przez akredytowane podmioty doradcze, a tym samym powinno ułatwić spełnienie w gospodarstwie wymogów tzw. wzajemnej zgodności, warunku niezbędnego dla otrzymania dopłat bezpośrednich, a jednocześnie dającego podstawy do wywiązania się przez młodych rolników ze zobowiązania osiągnięcia przez gospodarstwo zgodności ze standardami w zakresie ochrony środowiska higieny i warunków utrzymania zwierząt.

Od wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie pomocy w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" wymaga się, aby:

  • prowadził działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej albo w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • zawarł z uprawnionym podmiotem doradczym umowę o świadczenie usług doradczych. Takie uprawnienie posiadają:
    • – jednostki doradztwa rolniczego (ODR);
    • – izby rolnicze;
    • – podmioty, które uzyskały akredytację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pomoc, którą można otrzymać z ARiMR wynosi 80% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych poniesionych na korzystanie z usług doradczych. Dofinansowanie nie obejmuje ona zwrotu podatku VAT. Całkowita kwota wsparcia nie może przekroczyć równowartość 1500 Euro w całym okresie programowania PROW 2007-2013.

Szczegółowe informacje nt. działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" znajdują się na stronie internetowej ARiMR.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here