Ile i na co w nowym rozdaniu? PROW 2014-2020 zatwierdzony

Zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw to najważniejszy cel zaakceptowanego już przez Komisję Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

\"rolnictwo,

Zobacz plan finansowy dla PROW 2014-2020 na dole strony

 

– W mojej ocenie jest to jeden z ważniejszych dni na najbliższe sześć lat dla polskiego rolnictwa, dla realizacji Wspólnej Polityki Rolnej w naszym kraju – powiedział minister rolnictwa Marek Sawicki na konferencji poświęconej ostatecznemu kształtowi nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obok Polski na razie cztery kraje – Dania, Austria, Niemcy i Portugalia zakończyły opracowywanie i negocjacje dokumentu programowego. Polski program jest największy pod względem budżetu – na realizację działań w ramach PROW przewidziano ponad 13,5 mld euro (w tym środki UE 8,6 mld euro, krajowe środki publiczne 4,9 mld euro). Jest to jednak o 4 mld euro mniej niż w poprzedniej perspektywie finansowej.

– Nowy PROW nastawiony jest na ponowne, a jednocześnie lepsze odczytanie oczekiwań i potrzeb konsumentów. O ile PROW na lata 2007-2013 miał budować konkurencyjne, rynkowe, towarowe rolnictwo, i restrukturyzować je, by nie brakowało dochodowych gospodarstw, o tyle teraz rolnictwo na nowo musi odczytać potrzeby konsumentów, szczególnie tych średniozamożnych – mówił podczas konferencji prasowej w resorcie rolnictwa minister Marek Sawicki.
 
Wsparcie w ramach PROW 2014 – 2020 koncentrować się będzie zarówno na realizacji celów związanych z poprawą konkurencyjności rolnictwa, zrównoważonym zarządzaniem zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie klimatu oraz zrównoważonym rozwoju terytorialnym obszarów wiejskich.

Cel główny Programu to zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw – na wsparcie tego typu operacji w zaplanowano blisko 1/3 budżetu.

Przewiduje się, że dzięki wsparciu inwestycyjnemu z PROW 2014-2020 dofinansowanych zostanie ok. 200 000 gospodarstw rolnych, utworzonych zostanie ok. 22 000 nowych miejsc pracy oraz powstanie blisko 2 tys. grup producentów. Kolejnym istotnym elementem wsparcia są działania na rzecz odtwarzania, ochrony i wzbogacania ekosystemów. Zakłada się, że wsparcie w ramach PROW 2014-2020 zapewni realizacje praktyk korzystnych dla środowiska i klimatu na obszarze 19 % użytków rolnych w Polsce.

PROW 2014-2020 będzie realizował sześć priorytetów:

 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.
 2. Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami.
 3. Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
 4. Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem.
 5. Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu.
 6. Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

W ramach Programu realizowanych będzie 15 działań.
Większość działań będzie kontynuowana w kształcie zbliżonym do PROW 2007-2013. W PROW 2014-2020 pojawiają się nowe instrumenty wsparcia takie jak:

 • Współpraca – wsparcie na rzecz opracowania i wdrożenia rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. Działanie wspierać będzie również nawiązanie współpracy podmiotów naukowych, służb doradczych, podmiotów gospodarczych i indywidualnych rolników.
 • Rolnictwo ekologiczne – dostrzegając potrzebę dalszego i ukierunkowanego wsparcia na rzecz promocji produkcji żywności o ponadstandardowych parametrach jakościowych, UE zaproponowała możliwość wsparcia produkcji ekologicznej w ramach odrębnego instrumentu pomocowego.
 • Inwestycje w gospodarstwach na obszarach Natura 2000 – typ operacji wspierający inwestycje ukierunkowane na doposażenie gospodarstw w odpowiednie urządzenia i sprzęt, ułatwiający gospodarstwom położonym na obszarach Natura 2000 prowadzenie działalności zgodnie z podwyższonymi standardami środowiskowymi.
 • Inwestycje w gospodarstwach na obszarach OSN – operacje wspierające inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarze OSN i prowadzące produkcję zwierzęcą. Wsparcie ma na celu wyposażenia gospodarstw rolnych w urządzenia do składowania nawozów naturalnych.
 • Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa – wsparcie dla rolników, którzy trwale przekazują swoje gospodarstwo  rolne innemu rolnikowi. Wysokość pomocy obliczana jako suma rocznych stawek pomocy odpowiadających 120% rocznej płatności bezpośredniej, do otrzymania której beneficjent kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw.
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych – wsparcie na restrukturyzację gospodarstwa w kierunku produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych, a także przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.
 • Rozwój usług rolniczych – wsparcie inwestycji dotyczących działalności polegającej na świadczeniu usług rolniczych.

Kontynuowane będą działania znane już rolnikom z PROW 2007-2013 i które będą miały na celu przede wszystkim rozwój gospodarstw rolnych:

 • Modernizacja gospodarstw rolnych – wsparcie na materialne lub niematerialne inwestycje poprawiające ogólne wyniki (ogólną wydajność) gospodarstw rolnych prowadzących zarobkową działalność rolniczą. Budżet działania to ok. 2,5 mld euro – w szczególności rozwój produkcji zwierzęcej, w tym chowu prosiąt, produkcji mleka i mięsa wołowego.
 • Premie dla młodych rolników – osoby, które nie ukończyły 40 roku życia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe  i po raz pierwszy rozpoczynają prowadzenie gospodarstwa rolnego jako jedyny kierujący gospodarstwem.

Do dalszego rozwoju sektora rolnego i wzrostu jego konkurencyjności przyczynią się także takie działania jak np.: 

 • Tworzenie grup i organizacji producentów.
 • Transfer wiedzy i innowacji.
 • Doradztwo rolnicze.
 • Systemy jakości.
 • Scalanie gruntów.

Ponadto, dla ułatwiania sprzedaży bezpośredniej artykułów rolnych, planuje się kontynuację wsparcia na rzecz budowy i modernizacji targowisk.

\"rolnictwo,

Zabezpieczone będą także środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie i działania zapobiegawcze. Kryteria wyboru w tym działaniu uwzględniać będą mogły realizację operacji przyczyniających się do przywrócenia potencjału produkcji rolnej w sytuacji wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt, wymagających zaprzestania chowu tych zwierząt.

Kontynuowane będą działania związane z ochroną środowiska. Wdrażany będzie program rolno środowiskowo – klimatyczny wspierający stosowanie w gospodarstwach praktyk produkcyjnych sprzyjających  bioróżnorodności oraz ochronie krajobrazu,  gleb i wód. Kontynuowane będą płatności na rzecz obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz zalesiania i tworzenia terenów zalesionych na najsłabszych gruntach.

Zaplanowano również kontynuację wsparcia w ramach podejścia LEADER. Wsparcie tego typu działań wzmocni realizację oddolnych inicjatyw zainicjowanych przez społeczności lokalne. W realizację Leader będą mogły się włączyć także inne fundusze UE – np. fundusze Polityki Spójności w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS).

– Wierzę, że po sześciu latach funkcjonowania tego programu będziemy mieli większą współodpowiedzialność producentów i przetwórców za kształtowanie rynku żywnościowego w Polsce, Europie i na świecie – mówił minister rolnictwa.

Harmonogram działań w ramach nowego PROW zostanie przedstwaiony na początku 2015 roku.

Plan finansowy dla PROW 2014-2020
\"\"
 Fot. MRiRW

 

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,176FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,620ObserwującyObserwuj
5,410SubskrybującySubskrybuj

Fordem wbił się w ciągnik z przyczepą

21-letni kierowca nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu ciągnikowi rolniczemu z przyczepą i uderzył w bok zestawu pojazdów. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. 21-latek jadący osobówką...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE