Integrowana Ochrona Roślin – rozporządzenie MRiRW

Od dnia 1. stycznia 2014 r. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowiązuje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (opartym na dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE)  przestrzeganie zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników.

 

\"\"

 

„Integrowana ochrona roślin” oznacza staranne rozważenie wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, a następnie przedsięwzięcie właściwych środków mających na celu zahamowanie rozwoju populacji organizmów szkodliwych oraz utrzymanie stosowania środków ochrony roślin i innych form interwencji na ekonomicznie i ekologicznie uzasadnionym poziomie, a także zmniejszenie lub zminimalizowanie zagrożenia dla zdrowia ludzi i dla środowiska. „Integrowana ochrona roślin” kładzie nacisk na uzyskanie zdrowych plonów przy minimalnych zakłóceniach funkcjonowania ekosystemu rolniczego i zachęca do stosowania naturalnych sposobów zwalczania szkodników.


W myśl dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE  – „użytkownik profesjonalny” oznacza każdą osobę, która stosuje pestycydy w toku swej działalności zawodowej, w tym operatorów, techników, pracowników i osoby samozatrudnione, zarówno w sektorze rolnym, jak i w innych sektorach.

Czytaj także: Wszystko co musisz wiedzieć o integrowanej ochronie roślin.

 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here