Integrowana ochrona roślin w praktyce

Z dniem 1. stycznia 2014 weszły w życie przepisy dotyczące obowiązku stosowania metod integrowanej ochrony roślin. Rolnicy są świadomi konieczności przestrzegania narzuconych zasad, ale czy są przygotowani do stosowania ich w praktyce?
 

 

\"\"

 


O wdrażanie integrowanej ochrony roślin na gruncie polskim zapytaliśmy dyrektor Departamentu Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  – Małgorzatę Surawską.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązuje rozporządzenie o IOR. Czy przepisy w nim zawarte są ułatwieniem czy utrudnieniem dla producentów rolnych?

Na wstępie chciałabym podkreślić, że integrowana ochrona roślin, która obowiązuje od 1. stycznia 2014 r., nie jest koncepcją nową, lecz wypracowaną szereg lat temu, od dawna promowaną w naszym kraju. Zasady integrowanej ochrony roślin od wielu lat są obecne tak w podręcznikach ochrony roślin, jak i w programach obowiązkowych szkoleń dla osób stosujących środki ochrony roślin. Wszystkie elementy integrowanej ochrony roślin zawiera również dobrowolny system jakości i certyfikacji żywności – integrowana produkcja.
Trudno jest więc w sposób jednoznaczny odpowiedzieć na to pytanie, gdyż przez wielu producentów rolnych te zasady racjonalnego stosowania chemicznej ochrony, które bez wątpienia wymagają sięgania po wiedzę fachową, są od dawna stosowane.

Jakie kroki podjęło Ministerstwo by ułatwić rolnikom zrozumienie zasad i obowiązków wynikających z rozporządzeniem o IOR?

Już od 2009 roku, zaraz po przyjęciu przepisów UE, resort rolnictwa zintensyfikował działania mające na celu popularyzowanie zasad integrowanej ochrony roślin oraz przybliżenie ich producentom rolnym. Informacje o integrowanej ochronie roślin upowszechniane były poprzez media, a także w trakcie konferencji branżowych, targów i spotkań z rolnikami. Aby ułatwić producentom rolnym dostosowanie metod produkcji do nowych wymogów, na stronie internetowej MRiRW, zamieszczone zostały metodyki integrowanej ochrony roślin dla 43 upraw, obejmujące uprawy roślin warzywnych, sadowniczych, przemysłowych, rolniczych, grzybów jadanych, a także uprawy leśne, ponieważ – co należy podkreślić – wdrożenie zasad integrowanej ochrony roślin dotyczy nie tylko producentów rolnych lecz wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Na stronach internetowych ministerstwa dostępne są także materiały określone jako „poradniki dobrej praktyki ochrony roślin”, poświęcone najważniejszym problemom zwianym z planowaniem i wykonywaniem zabiegów, takie jak: kalibracja opryskiwaczy, zasady BHP, ochrona zapylaczy. Ponadto, na stronach internetowych Ministerstwa, znaleźć można informacje o dostępnych systemach wspomagania decyzji w ochronie roślin, które powinny być podstawowym narzędziem planowania zabiegów. Na szczególną uwagę zasługuje internetowy system sygnalizacji agrofagów, wyszukiwarka środków ochrony roślin czy też wyszukiwarka odmian. Prace nad nowymi systemami wspomagania decyzji, a także doskonalenie programów już istniejących, są prowadzone przez resortowe instytuty naukowe m.inn. w ramach programów wieloletnich już realizowanych oraz przygotowywanych do przyjęcia przez Radę Ministrów. Ministerstwo dostrzega bowiem w pełni potrzebę doskonalenia narzędzi koniecznych do prawidłowego wdrożenia zasad integrowanej ochrony roślin. Szczegółowy zakres realizowanych przez administrację zadań został ujęty w Krajowym Planie Działania na lata 2013-2017.

Czytaj dalej

Readkcja AgroNews, fot:sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here