Izby rolnicze państw Grupy Wyszehradzkiej domagają się interwencji UE na rynku mleka

Na rynku mleka nie dzieje się najlepiej. Producenci narzekają na niskie ceny skupu tego surowca. Sytuacja pogorszyła się wraz z zakończeniem systemu kwotowania.

 

\"rolnictwo,
 

 

Obecnie rolnicy za litr mleka dostają  średnio ok. 1,20 zł. A należy pamiętać, że opłacalność produkcji w wielu krajach będzie dodatkowo pogorszona przez kary za przekroczenie limitów w ostatnim roku kwotowym. Według danych GUS z marca tego roku cena mleka w Polsce była aż o 19,5 proc. niższa niż przed rokiem.

O tym problemie w kontekście krajów unijnych rozmawiali szefowie Izb Rolniczych z państw Grupy Wyszehradzkiej (V4). Spotkali się oni 7 maja w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie.
 
Zdaniem uczestników spotkania obecne instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej nie są w stanie zapewnić sprawiedliwego dochodu rolnikom, dlatego oczekują oni, że Komisja Europejska wdroży bardziej odważne i aktywne rozwiązania, z dopłatami do eksportu włącznie. 
 
Jednocześnie szefowie samorządów rolniczych V4 przedstawili swoje propozycje.
– Średnioterminowe i długoterminowe rozwiązania są również niezbędne w celu zapewnienia stabilności sektora mleka i jesteśmy gotowi zaproponować kilka możliwych opcji, aby to osiągnąć, we współpracy z naszymi rządami, jak i na poziomie europejskim – przekonywali uczestnicy czwartkowego spotkania.
Jako natychmiastowe rozwiązania proponują:
  • wsparcie dla rolników, które pokryje różnicę pomiędzy ceną rynkową a kosztami produkcji, biorąc pod uwagę historyczny poziom produkcji
Za rozwiązania średnio i długoterminowe zdaniem szefów Izb Rolniczych V4 należy przyjąć:
  • wsparcie na zakup mleka w proszku i jego eksport do krajów trzecich;
  • wypracowanie znaczącej siły przepisów rynkowych koncentrujących się na rynku mleka na poziomie europejskim
  • wzrost ceny interwencyjnej na mleko i produkty mleczne
  • wprowadzeni dopłat eksportowych i zachęcanie do zbywania mleka i produktów mlecznych na nowych rynkach zbytu
Co z pieniędzmi za kary?
W spotkaniu uczestniczył także minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki. Zapowiedział, że będzie zabiegał w Brukseli o to, by pieniądze z kar pobranych od rolników trafiły na specjalny fundusz, którego celem będzie stabilizowanie sytuacji na rynkach rolnych.
 
Oprac. Kamila Szałaj

Redakcja AgroNews, fot. KRIR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here