Jak kształtują się ceny zbóż na rynku krajowym?

Na rynku zbóż w dalszym ciągu obserwujemy stabilizację cen ziarna. Wyjątek stanowi tutaj kukurydza, której ceny pozostają pod presją zbliżających się zbiorów tego zboża. Ceny skupu pszenicy paszowej kształtują się na poziomie  440-450 PLN/t, po niższych cenach można jedynie kupić małe partie ziarna od drobnych dostawców.
Pojawienie się większych ilości kukurydzy na rynku powinno wywrzeć presję na ceny pszenicy, gdyż ziarno tych zbóż można stosować zamiennie w produkcji pasz. Wytwórnie czekają na kukurydzę z tegorocznych zbiorów, a oferowane na razie przez nielicznych wytwórców ceny wahają się od 440 PLN/t do 460 PLN/t, w zależności od lokalizacji.
Z kolei, ceny pszenżyta w większości wytwórni kształtują się od 330 PLN/t do 350 PLN/t, a jęczmienia – od 330 PLN/t do 360 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).

Według wstępnych danych, import zbóż ogółem (pszenica, żyto, jęczmień, owies, kukurydza, pszenżyto) w pierwszych 7 miesiącach 2009 roku wyniósł ponad 514 tys. ton wobec 1660 tys. ton sprowadzonych do kraju w tym samym okresie 2008 roku. W analizowanym okresie, główną pozycję w imporcie stanowiła pszenica (257 tys. ton), kukurydza (169 tys. ton) oraz jęczmień (80 tys. ton).

Według ostatecznych danych, iż w całym sezonie 2008/09 (lipiec-czerwiec), import zbóż wyniósł ponad 1535 tys. ton wobec 1563 tys. ton sprowadzonych do kraju w poprzednim sezonie.  Z tej wielkości, import pszenicy wyniósł 806 tys. ton, kukurydzy – 498 tys. ton, jęczmienia – 192 tys. ton, a żyta – 19 tys. ton.

Według wstępnych danych, eksport zbóż (pszenica, kukurydza, jęczmień, owies, żyto, pszenżyto) z Polski w pierwszych 7 miesiącach 2009 roku wyniósł ponad 1738 tys. ton wobec 207 tys. ton wyeksportowanych w tym samym okresie 2008 roku. Z tej wielkości, eksport pszenicy wyniósł ponad 1223 tys. ton, żyta – 292 tys. ton, kukurydzy – 102 tys. ton, pszenżyta – 88 tys. ton, jęczmienia – 26 tys. ton, a owsa – 8 tys. ton.

Według pełnych danych, w całym sezonie 2008/09 (lipiec-czerwiec), eksport zbóż z kraju wyniósł ponad 2062 tys. ton wobec 845 tys. ton wyeksportowanych w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Z tej wielkości, eksport pszenicy wyniósł ponad 1402 tys. ton, żyta – 345 tys. ton, kukurydzy – 175 tys. ton, pszenżyta – 98 tys. ton, jęczmienia – 30 tys. ton, a owsa – 13 tys. ton.

Źródło: Izba Zbożowo-Paszowa, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here