Jak poprawić skuteczność zarządzania w gospodarstwie rolnym?

Są nieodzownym atrybutem skutecznego managera, a tak rzadko bywają przedmiotem szkoleń dedykowanych rolnikom. Umiejętności interpersonalne. Czym są i jak mogą podnieść efektywność zarządzania w gospodarstwie rolnym?

rolnik, rolnictwo, Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego, ASAP, umiejętności interpersonalne

Ostatnie lata pokazały, jak trudną i ryzykowną branżą jest rolnictwo. Nieprzewidywalność i niepokojąca intensywność zjawisk pogodowych, pociągająca za sobą zawirowania na rynku żywności, uderzyła w nawet najlepiej zaplanowane strategie finansowe gospodarstw rolnych. To pokazuje, jak ważne w tym biznesie są kompetencje managerskie, bez których trudno nadążyć za dynamiką zmian na tym rynku oraz jego rosnącymi wymaganiami, jak również zarządzać ryzykiem w warunkach stałej niepewności. Skuteczny manager gospodarstwa rolnego potrzebuje narzędzi w postaci fachowej wiedzy z zakresu agrotechniki i analityki, ale przede wszystkim umiejętności interpersonalnych, które są kluczem do sukcesu w każdym biznesie. Powinien więc zadbać o rzetelną edukację i rozwój osobisty, który nie tylko pomaga sprostać wyzwaniom w branży, ale też dostrzec w nich nowe możliwości i umiejętnie je wykorzystać.

Zapytaj o ofertę szkoleń z kompetencji interpersonalnych na www.rolnictwozrownowazone.pl/kontakt/

Czym są umiejętności interpersonalne?

Dotyczą one m. in. takich cech managerskich, jak:

  • zdolność skutecznej komunikacji,
  • umiejętność stosowania zasad negocjacji w biznesie,
  • zdolności kierownicze i organizacyjne,
  • elastyczność w dostosowaniu się do zmian i ich sprawne wprowadzanie w życie,
  • zdolność do współpracy na gruncie etyki biznesowej.

Dlaczego są ważne?

Skuteczna komunikacja jest istotnym warunkiem powodzenia całego procesu zarządzania w gospodarstwie rolnym. Umiejętnie sformułowany przekaz informacyjny ułatwia podejmowanie decyzji, planowanie, organizację pracy, rozwiązywanie problemów, czy też realizację zadań i planów inwestycyjnych. Pozwala budować dobre relacje z partnerami biznesowymi i pracownikami, co skutkuje poprawą wydajności gospodarstwa oraz zwiększeniem szans na jego rozwój. Jest również ważnym narzędziem wykorzystywanym w marketingu do promocji firmy i umacniania jej pozycji konkurencyjnej na rynku żywności.

Bez umiejętności komunikacyjnych nie ma sukcesu w negocjacjach, co wiąże się z utratą perspektywy współpracy i uzyskania dochodu. Negocjacje wymagają rzecz jasna nie tylko zdolności do efektywnego porozumiewania się, ale też asertywnej postawy, umiejętności zarządzania emocjami i wiedzy o standardach etycznych w biznesie. Zanim więc dojdzie do rozmów, warto  poznać zasady ich prowadzenia, a co najważniejsze, odpowiedzieć sobie na pytanie, jak wykorzystać swoje cechy charakteru, siłę swojej osobowości i inteligencję emocjonalną do uczciwego osiągnięcia celu biznesowego. To ważne z punktu widzenia budowania zaufania u partnerów negocjacyjnych oraz skutecznego argumentowania na rzecz rozwiązań korzystnych dla każdej ze stron.

Praca nad kompetencjami interpersonalnymi polega przede wszystkim na poznaniu i wykorzystaniu słabych oraz mocnych stron własnej osobowości, ale też nad wzmacnianiem w sobie cech skutecznego lidera. To nabywanie umiejętności sprawnego zarządzania ludźmi i efektywnego gospodarowania czasem oraz środkami w gospodarstwie, jak również praca nad zdolnością radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w biznesie. Umiejętność skutecznego rozwiązywania problemów, odwaga, zdecydowanie i odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji, zwłaszcza pod presją czasu, pomaga łatwiej przetrwać kryzysy, których w rolnictwie nie brakuje. A otwartość i elastyczność wobec zmian, zapewnić gospodarstwu dalszy rozwój. Współczesny, skuteczny manager powinien więc nieustannie nad sobą pracować. Podążać za tym, co nowe i być gotowym na kolejne wyzwania. To ważne, szczególnie w branży rolniczej, gdzie jedyną stałą jest ciągła zmiana. Jak to zrobić?

Dowiedz się na www.rolnictwozrownowazone.pl/kontakt/

Opracowanie: Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here