Jak WPR wpływa na zmiany w polskim rolnictwie? – WIDEO i galeria zdjeć

5 marca 2018 w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Warszawie odbyła się debata ekspercka EURACTIV.pl „Jak Wspólna Polityka Rolna wpływa na zmiany w polskim rolnictwie oraz wspiera rozwój obszarów wiejskich?” – przedstawiamy relację wideo z wydarzenia.

 

Wspólna Polityka Rolna jest często niedoszacowana jako narzędzie mogące zapewnić zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu rozwój. Debata miała na celu przyjrzenie się jak Wspólna Polityka Rolna wpłynęła na zmiany w polskim rolnictwie w ciągu ostatnich lat oraz jakimi dysponuje mechanizmami, aby stymulować rozwój obszarów wiejskich. Zaadresowane zostały również wyzwania, przed którymi stoi polska wieś oraz rozmawiano na temat przyszłych perspektyw rozwoju rolnictwa w kontekście nowych unijnych ram finansowych i konieczności sprostania wymogom nowoczesności.

W ocenie panelistów bilans dla rolnictwa o obszarów wiejskich po wstąpieniu Polski do Unii jest zdecydowanie dodatni.

Jerzy Bogdan Plewa, Dyrektor Generalny w Dyrekcji ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Komisja Europejska

 

Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Czesław Siekierski, Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Parlament Europejski

 

Jan Krzysztof Ardanowski, Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sejm RP

 

Maria Fajger, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

dr hab. Renata Grochowska, prof. nadzw., Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy

 

Współorganizatorem wydarzenia było Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego

 

Debata odbyła się dzięki wsparciu środków Komisji Europejskiej w Polsce, patrona honorowego wydarzenia

 

Patronat honorowy objęło również Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

AgroNews objął patronat medialny nad debatą

 

 

 

 

 

 

Redakcja AgroNews, fot. Kamila Szałaj

Źródło: EurActiv.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here