Jak zagospodarować pozostałości po opryskach i myciu opryskiwacza?

Opryskiwacz znajduje się w każdym gospodarstwie i jest jego nieodzownym elementem zarówno w gospodarstwach rolniczych jak i ogrodniczych. Spora część rolników posiada stacje do napełniania opryskiwacza wodą, jednak mało kto wie, jak gospodarować pozostałościami po oprysku oraz co zrobić z zanieczyszczoną wodą po myciu opryskiwacza. Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” proponuje wszystkim zainteresowanym rolnikom wdrożenie w gospodarstwie systemu Phytobac opracowanego przez naukowców z firmy Bayer.

Co to jest Phytobac?

Phytobac® jest zamkniętym systemem gromadzenia i likwidacji wody zanieczyszczonej środkami ochrony roślin, odizolowanym od otaczającego go środowiska; jest zintegrowany z systemem zarządzania gospodarstwem.

 

\"rolnictwo,
 

Phytobac® jest koncepcją obejmującą zarządzanie zanieczyszczoną wodą, od fazy planowania, poprzez budowę i użytkowanie urządzenia, aż do audytu działania i monitorowania jego pracy, integrując te procesy.
Procesy uwalniania/wiązania substancji pochodzących ze ŚOR pozostają takie same jak w naturalnej glebie, dlatego też Phytobac® jest naturalnym procesem likwidacji wody zanieczyszczonej środkami ochrony roślin.

Jest to system, który dodatkowo wpływa na:

  • funkcjonalność procesów, które pozostają pod kontrolą rolnika
  • zapobiega przypadkowemu przedostaniu się środków ochrony roślin do otoczenia, chroniąc zasoby środowiska i produktywność gleby.

\"rolnictwo,

\"rolnictwo,

Źródło: http://beutech-agro.nl/phytobac-60.html

\"rolnictwo,

 

Jest to system, który doskonale wkomponowuje się również w integrowaną ochronę roślin, ponieważ  producenci rolni używający śor świadomie, powinni również zagospodarowywać resztki, które pozostają zwłaszcza po myciu opryskiwaczy przed przejściem do wykonywania zabiegów w innym gatunku rośliny uprawnej.

 

Przykłady Phytobac w Polsce:

 

\"rolnictwo,

Sośnicowice – zagłębiony duży z przesuwnym dachem


 

\"rolnictwo,

Kawnice – skrzyniowy dwukomorowy

 


\"rolnictwo,

Bedlno – regałowy w skrzyniopaletach


Autor: Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here