Jaka będzie Wspólna Polityka Rolna i Rybacka po 2013 r.

Konferencja nt. Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa.

Jaka Wspólna Polityka Rolna i Wspólna Polityka Rybacka po 2013 r. – w jakim jesteśmy momencie – to temat przewodni zorganizowanej dziś przez MRiRW konferencji pt. „Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 – podsumowanie konferencji regionalnych”.

Dzisiejsze spotkanie było też sposobem wykorzystania wniosków w dyskusji nad przyszłym kształtem WPR po 2013 r.”, a jego uczestnikami byli przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich, agencji działających w obszarze rolnictwa oraz eksperci.

 

\"\"

 

Główne aspekty finansowe Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. są elementem negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020. Wśród nich są kluczowe kwestie dotyczące płatności bezpośrednich, w tym ich wyrównanie oraz tzw. zazielenienie, a także wysokość i podział środków II filara WPR – podkreśliła otwierając konferencję podsekretarz stanu Zofia Szalczyk.

Od początku drugiej połowy 2011 roku trwają negocjacje dotyczące Wieloletnich Ram Finansowych UE dla lat 2014-2020. Z tym związane są też negocjacje nad wydatkami i kształtem najważniejszych polityk UE, w tym Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej.

W październiku 2011 roku Komisja Europejska przedstawiła pakiet siedmiu propozycji prawnych związanych z reformą Wspólnej Polityki Rolnej w tym projekty rozporządzeń w sprawie:

  • płatności bezpośrednich,
  • wsparcia rozwoju obszarów wiejskich,
  • wspólnej organizacji rynków rolnych oraz
  • oraz finansowania i kontroli Wspólnej Polityki Rolnej

Od tego momentu trwają w Radzie Unii Europejskiej intensywne prace nad tymi propozycjami prawnymi na poziomie technicznym i politycznym.

Równolegle toczą się prace w Parlamencie Europejskim. Posłowie złożyli ponad 7 tys. poprawek do projektów legislacyjnych, a od września pracują nad poprawkami kompromisowymi.

Uczestniczący w drugiej części konferencji minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba poinformował, że podejmuje wszelkie starania, aby ostateczne negocjacje budżetowe przyniosły korzystne dla Polski rozstrzygnięcia i realizację naszych celów negocjacyjnych.

Naszym priorytetem pozostanie wyrównanie płatności bezpośrednich. Dalszy rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa wymaga równych warunków konkurencji na jednolitym rynku, a więc wyrównania wysokości płatności bezpośrednich w całej UE.

Aby kontynuować działania modernizacyjne na polskiej wsi i w sektorze rolno-spożywczym potrzebujemy silnej polityki rozwoju obszarów wiejskich, finansowanej przede wszystkim poprzez środki WPR, ale także Polityki Spójności i budżetu krajowego. W trudnych dla Unii czasach sektor rolno-spożywczy może być jedną z sił napędowych gospodarki, co najlepiej widać na przykładzie Polski.

W tym celu niezbędne jest jednak zapewnienie równowagi między coraz większymi wymaganiami i oczekiwaniami wobec wsi i rolnictwa, a wysokością wsparcia publicznego – powiedział.

Strategiczne podejście jest przewodnim motywem w planowaniu wydatków w ramach przyszłych Wieloletnich Ram Finansowych. Polska „Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa” wpisuje się w to podejście. Stanowić ona powinna istotne odniesienie dla przygotowywanej Umowy Partnerskiej dotyczącej planowania na poziomie krajowym wsparcia z funduszy rozwojowych UE.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here