Jakie będą zmniany we wnioskach o przyznanie dopłat?

Będą zmiany we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich. Ich wypełnianie ma być w tym roku prostsze, a aplikacja e-Wniosek – bardziej przyjazna.

 

\"rolnictwo,

 

O swoich planach związanych ze zmianami we wnioskach o dopłaty poinformował resort rolnictwa, w odpowiedzi na zapytanie Krajowej Rady Izb Rolniczych.


Wprowadzony zostanie system dla rolników ubiegających się o płatności do owiec i płatności do kóz. Wyeliminuje to obowiązek wypełniania przez rolnika Oświadczenia o zwierzętach zadeklarowanych do płatności oraz ograniczy stosowanie kar administracyjnych, wynikających z błędnie deklarowanych o Oświadczeniu zwierząt.

Jednocześnie w przypadku płatności do owiec oraz płatności do kóz, zgłoszenie do systemu IRZ faktu, że zwierzę opuściło gospodarstwo, zastąpi pisemne wycofanie wniosku.

W nowych wnioskach usunięta zostanie sekcja „Liczba posiadanych zwierząt, do których mają zostać przyznane płatności", w której była wpisywana zbiorcza liczba zwierząt deklarowanych do płatności.
Poza tym przeniesiona zostanie treść pola 08 stanowiącego oświadczenie rolnika, że jest rolnikiem aktywnym zawodowo do sekcji IX „Oświadczenia i zobowiązania".

– Zmiana ta wyeliminuje obowiązek wskazywania działalności w przypadku rolnika, który jest aktywny zawodowo, a jednocześnie administruje portem lotniczym lub stałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi lub wodociągami lub świadczy usługi przewozu kolejowego lub w zakresie obrotu nieruchomościami – wyjaśnia resort rolnictwa.

Ponadto zostanie dodana nowa sekcja dotycząca płatności dla młodych rolników. Rolnik miałby tam zamieścić oświadczenie będące podstawą weryfikacji spełniania kryterium przyznania płatności dla młodych rolników. W przypadku rolników pozostających w związku małżeńskim wnioskodawca zobowiązany byłby do wskazania nr PESEL małżonka i nie byłoby konieczności dołączania do wniosku dodatkowych dokumentów w zakresie płatności dla młodych rolników.

W nowych wnioskach ma zostać zniesiony obowiązek podpisywania załączników graficznych. Rolnik, składając wniosek podpisywałby się pod oświadczeniem zawartym w części IX wniosku i jednocześnie oświadczałby, że wyrysowane przez niego na materiale graficznym działki rolne są zgodne z faktycznym sposobem ich użytkowania.

Poza tym, jak informuje KRIR, powołująć się na Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2017 r. aplikacja e-Wniosek, umożliwiająca składanie wniosków o przyznanie płatności drogą elektroniczną, stanie się intuicyjna i bardziej przyjazna użytkownikowi.

Składając wniosek za pośrednictwem Internetu nastąpi weryfikacja wprowadzanych danych już na etapie wypełniania e-Wniosku, natomiast użytkownik zostanie powiadomiony o stwierdzonych błędach/rozbieżnościach, co zminimalizuje ryzyko sankcji i zmniejszeń płatności – wyjaśnia KRIR.

Ponadto od tego roku wnioski o nadanie loginu i kodu będzie można przesyłać drogą elektroniczną. Do tej pory złożenie takich dokumentów wymagało wizyty w biurze powiatowym.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here