Jakie były tendencje na rynku bydła?

W listopadzie 2013 r. średnia cena skupu bydła wynosiła 6,04 zł/kg wagi żywej i była o ok. 8% niższa niż przed miesiącem- informuje Danuta Rycombel z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Obniżyły się również ceny skupu trzody chlewnej i drobiu. W rezultacie relacje cen tych trzech gatunków żywca były zbliżone do poziomu z analogicznego okresu roku poprzedniego.
 

 

\"\"

 

Cena skupu jednego kilograma żywca wołowego stanowiła równowartość 1,10 kg żywca wieprzowego i 1,51 kg żywca drobiowego. W trzecim tygodniu grudnia 2013 r. ceny zakupu bydła przez zakłady mięsne były o ok. 2-3% niższe niż przed miesiącem, gdyż po sezonowym wzroście zaczęły ponownie spadać. W Polsce centralnej i południowej ceny zakupu młodych byków wynosiły 6,61- 6,63 zł/kg w.ż i były wyższe o ok. 3% niż na północy kraju (6,46 zł/kg w.ż).

Zakłady mięsne płaciły za krowy najdrożej w Polsce południowej (4,55 zł/kg w.ż), a najtaniej w Polsce północnej (4,29 zł/kg w.ż). Zróżnicowanie cen zakupu młodych byków według klas jakości EUROP przedstawiało się następująco: cena klasy U była o ok. 1% wyższa od ceny klasy R (12464 zł/ tonę m.p.c) i o ok. 4% wyższa od ceny klasy O (12156 zł/tonę m.p.c).

Na północy kraju, gdzie zakłady mięsne kupowały bydło po cenach niższych niż w pozostałych regionach Polski, ceny sprzedaży ćwierci wołowych były najwyższe. W Polsce centralnej ćwierci wołowe sprzedawano najtaniej. Cena ćwierci z młodych byków wynosiła 12180 zł/tonę i była o ok. 3% niższa niż w regionie północnym, a cena ćwierci z krów była średnio o ok. 6% niższa (9206 zł/tonę). Na krajowe ceny skupu bydła i ceny sprzedaży ćwierci wołowych miała wpływ sytuacja na rynku wołowiny w UE.

Średnia cena rynkowa tusz wołowych w UE-27, w trzecim tygodniu grudnia 2013 r., wynosiła ok. 390 EUR/100 kg, a w Polsce ok. 305 EUR/100 kg. Ich wzrost był minimalny w porównaniu do poprzedniego miesiąca (Tab. 3). Wynikał on z rosnących cen wołowiny na Litwie (do 234 EUR/100 kg), Łotwie (278 EUR/100 kg), na Węgrzech (do 270 EUR/100 kg) i w Rumunii (do 233 EUR/100 kg). Mimo wzrostu, były one o ok. 30-40% niższe od średniej ceny tusz wołowych w UE-27 i o ok. 9-24% niższe od cen w Polsce.

Przy względnie stabilnej sytuacji cenowej na rynku wołowiny w UE, wzrosła krajowa podaż tego gatunku mięsa w II półroczu 2013 r. Pogłowie młodego bydła było większe niż przed rokiem i rósł jego ubój oraz skup wołowiny. Uboje bydła w okresie I-X 2013 r. wyniosły ok. 992 tys. sztuk i były o ok. 0,8% większe niż w analogicznym okresie 2012 r. Większe o ok. 8% uboje byków (527,6 tys. sztuk) rekompensowały prawie 9% spadek ubojów krów. W rezultacie wciągu 11 miesięcy 2013 r. skup wołowiny wyniósł 216,2 tys. ton i był większy o ok. 9% niż w roku poprzednim.

Czytaj także:
Opłacalność produkcji trzody chlewnej spada!
Polski sektor mleczny w dobrej kondycji
Kolejne przekręty ze strony Polskich producentów?!

Przy rosnącej podaży krajowej i obniżających się cenach skupu bydła, ceny detaliczne wołowiny nie zmieniały się. Od lipca do listopada 2013 r. cena detaliczna rostbefu wzrosła tylko około 1% (do 26,58 zł/kg), cena detaliczna mięsa wołowego z udźca wahała się od 33,1 do 33,4 zł/kg, a cena detaliczna szpondra minimalnie obniżyła się (z 19,11 do 18,96 zł/kg). W tym okresie nastąpił spadek cen detalicznych drobiu. Cena detaliczna piersi z kurczaka obniżyła się o ok. 13% (do 14,66 zł/kg), a kurczaka patroszonego o ok. 14%. Nadwyżki podaży na rynku krajowym były większe i wzrósł eksport, w tym głównie mięsa wołowego.

Eksport mięsa wołowego wyniósł 238,6 tys. ton w miesiącach styczeń –październik 2013 r. i był o 3,7% większy niż w roku poprzednim. Cena wołowiny chłodzonej wynosiła średnio 3,27 EUR/kg i była zbliżona do uzyskiwanej w poprzednim roku, a cena wołowiny mrożonej wzrosła o ok. 8% do 3,43 EUR/kg. Udział Włoch, Holandii, Niemiec i Hiszpanii w eksporcie mięsa wołowego wynosił ok. 60%. Sprzedaż przetworów wołowych była zbliżona do poziomu z roku poprzedniego (15,3 tys. ton w wadze produktu).

Natomiast eksport bydła i cieląt zmalał o ok. 24% (do 206,1 tys. sztuk) do czego przyczyniły się niższe o ok. 9% ceny (283,3 EUR/sztukę). Import mięsa wołowego, w ciągu 10 miesięcy 2013 r., wyniósł ok. 9 tys. ton i był zbliżony do poziomu z analogicznego okresu 2012 r., natomiast rósł import bydła i cieląt. W okresie od stycznia do października wyniósł on 57,4 tys. sztuk i był o 19,7 tys. sztuk większy niż przed rokiem.

Cena w imporcie żywca zmalała średnio o ok. 7% (do 2,17 EUR/kg w.ż). Najwięcej cieląt zakupiono na Litwie (15,3 tys. sztuk), a bydła na Słowacji (ok. 13 tys. sztuk) i w Rumunii (ok. 6 tys. sztuk).  

Źródło: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 
Redakcja AgroNews, fot : sxc.hu   
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here