Jest derogacja na neonikotynoidy w burakach

Jest zgoda na stosowanie zapraw neonikotynoidowych do ochrony buraków cukrowych w celu ochrony przed skośnikiem buraczaka. Od 2 stycznia 2021 r. do dnia 1 maja 2021 r. można stosować preparaty Cruiser SB 600 FS  i Montur Forte 230 FS.

Minister rolnictwa pozytywnie rozpatrzył wniosek z dnia 9 listopada 2020 r., który złożył Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn.zm.) oraz art. 7 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 1900, z późn. )  zezwalam na wprowadzanie do obrotu, z przeznaczeniem do stosowania w uprawie buraka cukrowego w celu zwalczania skośnika buraczaka w okresie od dnia 2 stycznia 2021 r. do dnia 1 maja 2021 r. środka ochrony roślin Cruiser SB 600 FS zawierającego substancję czynną tiametoksam produkcji Syngenta– czytamy w komunikacie.

Pozwolenie o takiej samej treści uzyskał preparat  Montur Forte 230 FS zawierający substancje czynne: imidachlopryd i beta-cyflutrynę wyprodukowany przez firmę Bayer.

Trzeci rok z derogacją na zaprawy w buraku

To już trzeci sezon, kiedy obie zaprawy w buraku cukrowym uzyskały derogację.

Należy pamiętać, iż preparaty powinny być stosowane wyłącznie przy użyciu profesjonalnego sprzętu do zaprawiania i w zalecanych dawkach.

Dla zaprawy Cruiser SB 600 FS 25 ml + Force 20 CS 30 ml/jednostkę siewną nasion otoczkowanych. Dla Montur Forte 230 FS to: 100 ml/1 jednostkę siewną nasion.

Areał uprawy zaprawionego buraka cukrowego wynosi 40 000 ha.

Redakcja AgroNews

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here