Jest projekt ustawy o środkach ochrony roślin

Ministerstwo rolnictwa  przygotowało projekt nowej ustawy o środkach ochrony roślin .

Dotychczas każdy, kto ma styczność ze środkami ochrony roślin, musiał  być przeszkolony w tym zakresie. Projekt ustawy, który jest na etapie legislacyjnym znosi wymóg szkolenia każdego pracownika mającego kontakt  z chemikaliami.

Według założeń projektu, szkoleniu w zakresie doradztwa środków ochrony roślin będą poddane jedynie osoby, które sprzedają te środki  ostatecznym odbiorcom. Wyjątkiem są mikroprzedsiębiorcy, którzy wprowadzają do obrotu środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników nieprofesjonalnych i są niezaklasyfikowane jako toksyczne.

Ponadto w miejscach publicznych, takich jak: przedszkola, place zabaw, szkoły czy szpitale nie będzie można stosować środków ochrony roślin, które uznaje się za niebezpieczne. Zgodę na użycie takiej chemii na ww. terenach będzie wydawał  wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa.

Projekt dostosowany jest do unijnych dyrektyw, które wymagają jedynie, by nabywca takich preparatów mógł uzyskać w punkcie sprzedaży informacje na temat ich bezpiecznego stosowania.

Marta Nowak-Woźnica
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here