Jesteśmy zdrowsi i żyjemy dłużej! Analitycy badają wieś

Obszary wiejskie są atrakcyjnym miejscem zamieszkania. O tej atrakcyjności świadczy między innymi to, że znaczna liczba mieszkańców miast przenosi się na wieś, a większość dotychczasowych mieszkańców wsi nie zamierza się z niej wyprowadzać.

Liczba ludności wiejskiej i jej udział w ogólnej liczbie ludności kraju wzrastają od 2000 roku. Oznacza to, że więcej osób migruje z miasta na wieś niż w odwrotnym kierunku. Na obszarach wiejskich mieszka 15 262 tys. osób (dane dla 2014 roku), a więc prawie 40% ludności kraju.

Wieś jest jednak w coraz mniejszym stopniu rolnicza. Następuje zjawisko nazywane dezagraryzacją wsi. Wyłącznie z działalności rolniczej utrzymuje się niespełna 10% mieszkańców wsi. W ogólnej liczbie zatrudnionych w kraju pracujący w rolnictwie stanowią 11,5%.

Na wsi żyje się dłużej

Zjawiskiem bardzo pozytywnym jest wydłużanie się trwania życia na wsi, i to we wszystkich województwach. Kobiety wiejskie żyją nawet, przeciętnie biorąc, dłużej niż mieszkanki miast i to zjawisko utrzymuje się od  wielu lat. Dużo krócej żyją mężczyźni, ale i w ich przypadku trwanie życia wydłuża się. Zjawisku temu towarzyszy wzrost poziomu starzenia się ludności wiejskiej. Najszybciej przebiega to w województwach wschodnich i centralnych. Mimo to ludność wiejska w Polsce jest, średnio ujmując, młodsza niż w większości krajów Unii Europejskiej, ale to się w najbliższych latach zmieni – sygnalizują demografowie.

\"\"

 

Poziom wykształcenia ludności wiejskiej jest wyraźnie niższy w porównaniu z mieszkańcami miast, ale różnice te zmniejszają się.

Najniższy poziom wykształcenia mają mieszkańcy wsi zatrudnieni w rolnictwie indywidualnym, ale w towarowych, dużych gospodarstwach jest już znacznie lepiej pod tym względem.

Rolnicy bardziej uspołecznieni od innych

Nie potwierdzają się stereotypowe opinie o bardzo niskim poziomie kapitału społecznego i niechęci rolników do wspólnych działań.

Zaangażowanie rolników w pracę społeczną jest większe niż średnio w kraju. Stosunkowo wysoki jest też ich udział w różnych organizacjach działających na wsi. Prawdziwe jednak są opinie badaczy o relatywnie niskim kapitale społecznym Polaków; w ostatnich latach nastąpiło nawet spowolnienie poprawy sytuacji w tym względzie. Jest to więc problem całego społeczeństwa, a nie głównie rolników czy mieszkańców wsi. Ci ostatni na tle reszty kraju nie prezentują się gorzej.


Marta Nowak na podst.: Raport Polska Wieś 2016 (FDPA)
Fot.: pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here