Już 1000 gmin podpisało porozumienie w ramach programu „Czyste Powietrze”

Już 1000 gmin podpisało porozumienie w ramach programu „Czyste Powietrze”, którego celem jest walka ze smogiem. W ramach programu gminy otrzymują dofinansowanie m.in. do wymiany tzw. „kopciuchów”. Aby otrzymać dofinansowanie gminy muszą do końca lutego zgłosić się do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska, a do końca maja 2021 r. podpisać porozumienie o współpracy przy programie.

Już 1000 gmin podpisało porozumienie w ramach programu „Czyste Powietrze”
Już 1000 gmin podpisało porozumienie w ramach programu „Czyste Powietrze”

Gminy ułatwiają mieszkańcom dostęp do programu

“Świętochłowice to 1000 gmina, podpisująca porozumienie z WFOŚiGW w programie „Czyste Powietrze”. Dzięki zawartym porozumieniom gminy ułatwiają mieszkańcom dostęp do programu. Usprawni to proces jego wdrażania na ich terenie i poprawia jakość życia Polaków” – zaznaczył minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podczas spotkania z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, które odbyło się 8 lutego 2021 r. w Świętochłowicach.

 

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podkreślił, że program „Czyste Powietrze” jest największym projektem proekologicznym w polskiej historii i jednocześnie najważniejszym projektem służącym skutecznej walce ze smogiem w naszym kraju.

“Polska to nasz wspólny dom, a poprawa jakości powietrza to nasz wspólny cel. Dlatego wprowadziliśmy szereg usprawnień do programu „Czyste Powietrze”, aby ułatwić Polakom korzystanie z niego. Nasze działania pozwolą na jeszcze sprawniejszą realizację programu, przynosząc jednocześnie wymierne korzyści dla poprawy stanu naszego środowiska i jakości powietrza”– podkreślił premier Morawiecki.

Wzrosła liczba składanych wniosków o dofinansowanie wymiany tzw. „kopciuchów”

Jak zauważył minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, wprowadzone usprawnienia programu (tj. m.in. uproszczenie zasad przyznawania dotacji, skrócenie czasu rozpatrywania wniosków, możliwość składania wniosku online, integracja z programem „Mój Prąd” czy podwyższenie dotacji dla najuboższych) spowodowały większą liczbę składanych wniosków o dofinansowanie wymiany tzw. „kopciuchów”.

“Porównując dane z grudnia 2019 r. do tego samego okresu w 2020 r. widzimy ponad dwukrotny wzrost liczby złożonych wniosków o dofinansowanie dla budynków istniejących. To pokazuje, że wprowadzone przez nas zmiany przynoszą zamierzony efekt “– powiedział minister Kurtyka.

100 miliardów złotych na poprawę jakości powietrza

Realizując program „Czyste Powietrze” przeznaczymy na poprawę jakości powietrza ponad 100 miliardów złotych. Dotychczas w jego ramach złożono już ponad 200 tys. wniosków. Przekłada się na realną pomoc dla 200 tys. gospodarstw domowych, czyli dla ponad pół miliona mieszkańców Polski” – dodał pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Zachęty dla gmin

Minister Kurtyka poinformował także, że na 2021 r. zaplanowano prace nad dalszym rozwojem, przyśpieszeniem wdrażania i kolejnymi uproszczeniami programu „Czyste Powietrze”.

W połowie 2021 r. ruszy ścieżka bankowa. Z kolei nabór do programu „Stop Smog” rozpocznie się na przełomie lutego i marca. Dodatkowo przygotowujemy ogólnopolską kampanię informacyjno-promocyjną programu” – wyjaśnił.

Duże gospodarstwa bardziej przyjazne środowisku

“Chcemy, by „Czyste Powietrze” był wzorcowym przykładem działania ponad podziałami politycznymi w trosce o dobro społeczne. Dlatego przygotowaliśmy pakiet zachęt dla gmin do zaangażowania się w program” – dodał szef resortu klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

W gminach powstaną punkty konsultacyjne

Jak zaznaczył prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski dzięki przeznaczonym środkom finansowym, gminy będą mogły stworzyć punkty konsultacyjne na swoim terenie. Wtedy każdy mieszkaniec otrzyma stosowną pomoc, np. przy wypełnieniu wniosku w programie.

“Nie wyobrażam sobie realizacji programu „Czyste Powietrze” bez współpracy z samorządami. Cieszę się, że już tysiąc gmin zadeklarowało chęć pomocy swoim mieszkańcom w sięganiu po dotacje na wymianę starych kopciuchów. Pakiet korzyści czeka na wszystkie gminy, które do końca lutego zgłoszą się do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska, a do końca maja 2021 r. podpiszą porozumienie o współpracy przy programie. To bilet do dodatkowych korzyści dla samorządów: do 30 tys. zł na uruchomienie i prowadzenie przez rok punktu informacyjno-konsultacyjnego „Czystego Powietrza”, bonusy za złożone wnioski, w tym 150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania oraz dodatkowa nagroda w konkursie za najwięcej złożonych wniosków w danym roku – powiedział prof. Maciej Chorowski, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

AM/Redakcja AgroNews na podst. Ministerstwo Klimatu i Środowiska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here