Kampania „Trzy znaki smaku” ruszyła!

W dniu 7 luty 2013 r. Agencja Rynku Rolnego, która jest głównym inicjatorem programu, zawarła z wybraną w drodze przetargu firmą Sopexa SA umowę na realizację 3-letniej kampanii informacyjnej pt. „Trzy znaki smaku”.

Istotą program „Trzy znaki smaku” skierowanego na rynek polski jest informowanie nt. wspólnotowego systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych, a także promocja certyfikowanych i znakowanych w tym systemie produktów spożywczych.

 

\"Kampania

 

Unia Europejska chroni wspomniane powyżej produkty przyznając następujące oznaczenia:

 • Chroniona Nazwa Pochodzenia (CHNP),
 • Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG),
 • Gwarantowana Tradycyjna Specjaność (GTS).

Strategia kampanii przewiduje zbudowanie działań i komunikacji na spójnym koncepcie kreatywnym, dopasowanym do wszystkich grup docelowych.

Główny przekaz kampanii ma za zadanie zachęcać grupy docelowe do konsumpcji produktów wytwarzanych w ramach unijnego systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych oraz podkreślać zalety wynikające z uczestnictwa w tym systemie, ze względu na ich następujące zalety:

 • różnią się od produktów masowych i posiadają gwarancję wysokiej jakości, ponieważ podlegają surowym przepisom produkcji i kontroli,
 • istnieje możliwość odtworzenia ich historii,
 • odpowiadają nowoczesnemu stylowi życia przyjaznemu naturze,
 • swoje charakterystyczne cechy zawdzięczają temu, że powstały w konkretnych regionach lub tradycyjnym sposobom wytwarzania,
 • ich jakość wynika z doświadczeń i tradycji kształtowanych przez całe pokolenia,
 • ochrona przez unijny system powoduje, że ich fałszowanie jest karane.

 
Grupy docelowe programu:
TG 1: konsumenci,
TG 2: wytwórcy produktów (rolnicy, przetwórcy z sektora rolno-spożywczego, organizacje zrzeszające producentów i przetwórców żywności).
TG 3: odbiorcy pośredni (dystrybutorzy artykułów spożywczych, hurtownicy artykułów spożywczych, kupcy detaliczni artykułów spożywczych oraz szeroko pojęty kanał HoReCa – restauratorzy i adepci szkół gastronomicznych).

Cele:
Ze względu na różnorodność grup docelowych i celów do osiągnięcia w każdej grupie docelowej zakres tematyczny zostanie podzielony następująco:

 

\"\"

 

Działania:
W ramach kampanii przewidziany jest szereg działań z obszaru BTL, PR i reklamy
w środkach masowego przekazu, w tym:

 • Public relations: konferencje prasowe i lunche prasowe, wyjazdy prasowe, Media relations przez cały okres realizacji działań kampanii (e-newsletter, współpraca z ekspertami itd.), trendsetting i community marketing (promocja europejskiego systemu oznaczeń wśród bloggerów i internetowych opiniotwórców) oraz Social Media Marketing, czyli promocja na popularnych stronach społecznościowych (Facebook, YouTube)
 • Działania edukacyjne: relacje z producentami i osobami związanymi z branżą i tematyką produktów regionalnych i tradycyjnych, w tym urzędnikami Urzędów Marszałkowskich i Ośrodków Doradztwa Rolniczego. W ramach tego działania przewidziano seminaria, szkolenia oraz wyjazdy szkoleniowe (do Francji); warsztaty kulinarne, projekt „Szlak Produktu Regionalnego”, z zaznaczonymi na mapach miejscami, gdzie turysta może nabyć produkt regionalny.
 • Udział w imprezach targowych oraz festiwalach: Eurogastro – Warszawa (ROK I, II, III), Targi Polagra-Food – Poznań (ROK I, II, III), Targi Horeca/Gastrofood – Kraków (ROK I);
 • Reklama w mediach: w telewizji, radio, Internecie, prasie (także branżowej) oraz reklama outdoor;
 • Działania internetowe: serwis internetowy oraz szeroko rozumiane Social media;
 • Akcje w punktach sprzedaży i restauracjach, pensjonatach oraz gospodarstwach agroturystycznych
 • Produkcja materiałów informacyjnych i reklamowych

Całkowity, zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej budżet kampanii wynosi ponad 3 876 228 € netto.

Źródło: Agencja Rynku Rolnego,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here