Każde padnięcie zwierząt trzeba natychmiast zgłosić!

Główny Lekarz Weterynarii Bogdan Konopka przypomina o konieczności natychmiastowego zgłaszania do właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii każdego przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz.

Każde padnięcie zwierząt trzeba natychmiast zgłosić!
Każde padnięcie zwierząt trzeba natychmiast zgłosić!

Trzeba zgłaszać każdy przypadek padnięcia bydła, owiec lub kóz

Wymóg zgłoszenia każdego przypadku padnięcia przeżuwaczy reguluje ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Zgodnie z art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004r. posiadacz zwierząt gospodarskich ma obowiązek natychmiastowego poinformowania właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz.

Gęś Biała Kołudzka odrębną rasą

Bogdan Konopka informuje także, że wymóg zgłoszenia każdej padniętej sztuki nie uzależnia zgłoszenia, o którym mowa powyżej, od stanu zdrowotnego zwierząt oraz wystąpienia podejrzenia choroby zakaźnej w siedzibie stada. Należy zgłaszać wszystkie upadki przeżuwaczy, bez względu na przyczynę padnięcia bydła, owcy, kozy”.

AM/Redakcja AgroNews

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here