Kiedy Polska uwolni się od choroby Aujeszkyego

Sytuacja Polski w kontekście uwolnienia jej terytorium od choroby Aujeszkyego przez Komisję Europejską

Uznanie terytorium Polski lub regionów położonych na tym terytorium za urzędowo wolne od choroby Aujeszkyego będzie możliwe, gdy w okresie 24 miesięcy na w/w terytorium lub w regionie nie zostaną zarejestrowane żadne objawy kliniczne, objawy patologiczne ani dodatnie wyniki badań serologicznych w kierunku choroby Aujeszkyego wykonanych w ramach stałego monitorowania choroby.

 

\"Kiedy

 

Oceniając aktualne postępy w realizacji programu zwalczania choroby Aujeszkyego można sądzić, iż w 2014 r. możliwe będzie zgłoszenie do Komisji Europejskiej pierwszych regionów Polski jako urzędowo wolne od tej choroby. Wynika to przede wszystkich z konieczności przeprowadzenia w stadach świń co najmniej 2 badań serologicznych w ramach stałego monitorowania choroby, które należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi powyżej.

W przypadku, gdy w regionie wolnym zostanie stwierdzony wynik dodatni w kierunku choroby Aujeszkyego, wydłuża się okres potrzebny do uwolnienia tego regionu o kolejne 24 miesięcy.

Od 2010 r., zgodnie z decyzja Komisji nr 2010/434/UE, Polska jest państwem członkowskim prowadzącym zatwierdzony krajowy program zwalczania tej choroby. Oznacza to, swobodny handel wewnątrzunijny świniami z państwami członkowskimi lub ich regionami o tym samym statusie epizootycznym co Polska, jak również po spełnieniu dodatkowych warunków weterynaryjnych, z państwami członkowskimi lub ich regionami urzędowo wolnymi od tej choroby. Dodatkowo, świnie sprowadzane do Polski w ramach handlu wewnątrzunijnego muszą spełniać dodatkowe warunki weterynaryjne w odniesieniu do choroby Aujeszkyego, określone w decyzji Komisji nr 2008/185/WE dla państw członkowskich lub ich regionów prowadzących zatwierdzony program zwalczania tej choroby. Wykaz w/w państw członkowskich lub ich regionów znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Do czasu uznania przez Komisję Europejską terytorium Polski lub regionu położonego na tym terytorium za oficjalnie wolne od choroby Aujeszkyego u świń w Polsce będą prowadzone badania świń w ramach stałego monitorowania choroby Aujeszkyego.

 

Źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here