Kobiety i młodzi ludzie w rolnictwie

Rolnictwo to sektor europejskiej gospodarki szczególnie dotknięty problemem starzenia się społeczeństwa. W 2016 r. tylko 11 proc. osób zarządzających gospodarstwami rolnymi miało poniżej 40 lat, podaje Eurostat.

Mimo unijnego wsparcia i zachęt finansowych dla młodych rolników przyznawanych już od ponad trzech dekad, młodzi ludzie wciąż niechętnie wiążą swoje życie z rolnictwem.

Komisja Europejska w swoim projekcie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata po 2020 r. przewiduje 9 celów, z których jednym jest odnowa pokoleniowa. Wysokość budżetu WPR będzie miała szczególne znaczenie dla możliwości rzeczywistego zrealizowania tych celów.

<<Advertisement > >

Kolejnym problemem, któremu Unia Europejska stara się stawić czoła, jest niewielki odsetek kobiet pracujących w gospodarstwach rolnych. Średnio tylko 30 proc. gospodarstw rolnych było zarządzanych przez kobiety (Eurostat 2013). Ta uśredniona liczba nie oddaje jednak w pełni rzeczywistości, bo podczas gdy na Litwie aż 47 proc. gospodarstw działa pod okiem kobiety, w Holandii już tylko 5 proc.

Jednocześnie, ogólnoświatowy sondaż przeprowadzony przez Corteva Agriscience wykazał, że Europejki zatrudnione w rolnictwie wciąż czują się dyskryminowane ze względu na płeć (68 proc. – raport ujął jednak tylko 4 kraje europejskie: Francję, Hiszpanię, Wielką Brytanię i Włochy).

W kwietniu 2017 r. Parlament Europejski przytłaczającą większością głosów (523:104) przyjął raport wzywający do zwiększenia roli kobiet w unijnym rolnictwie. Unijni prawodawcy wierzą bowiem, że kobiety mogą odegrać kluczową rolę w odnowie obszarów wiejskich, które nie muszą być skazane na urbanizację.

Zapraszamy Państwa do lektury Raportu Specjalnego na temat kobiet i młodych ludzi pracujących w Europie jako rolnicy. Przez siedem dni codziennie publikujemy jeden artykuł prezentujący perspektywę innego europejskiego państwa.

Źródło: EurActiv.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

five − one =