Kodeks dobrej praktyki etykietowania mieszanek paszowych ułatwi życie rolnikom

Wraz z Europejską Federacją Producentów Mieszanek Paszowych FEFAC, Copa i Cogeca wyraziły zadowolenie z publikacji i aprobaty Komisji Europejskiej dla wspólnotowego kodeksu dobrej praktyki etykietowania mieszanek paszowych.

Kodeks został opracowany przez Copa i Cogeca oraz FEFAC, by objaśnić wymagania ustanowione w rozporządzeniu w sprawie oznakowania pasz oraz udzielić praktycznych porad wytwórcom mieszanek paszowych w zakresie przygotowania etykiety, a także rolnikom, by mogli podejmować świadome decyzje na podstawie odpowiednich informacji i prawidłowo stosować nabyte produkty.

Celem rozporządzenia jest harmonizacja praktyk we wszystkich państwach członkowskich, by ułatwić życie rolnikom, spółdzielniom rolniczym i producentom paszy. Oficjalne poparcie Komisji Europejskiej zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym (C275) i uzyskało zdecydowaną aprobatę państw członkowskich w Stałym Komitecie ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (SCoPAFF).

 

\"\"

 

Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa-Cogeca powiedział: „Unijni rolnicy, spółdzielnie rolnicze oraz wytwórcy pasz ciężko pracowali nad tym kodeksem, czerpiąc z naszych umiejętności i wiedzy fachowej, by upewnić się, że wszystkie ważne dla rolników informacje zostaną o odpowiedni sposób umieszczone na etykiecie. Cieszymy się, że możemy przyczynić się do wzrostu poziomu harmonizacji i zrozumienia zasad obejmujących oznakowanie pasz w UE”.

Alexander Döring, sekretarz generalny FEFAC podkreślił następnie znaczenie sekcji na temat oświadczeń. „Sekcja ta nakreśla ujednolicony zestaw wymagań wobec natury oświadczeń, określając, co jest dozwolone, a co zabronione, a także wytyczne dla ich uzasadnienia. Stanowi to ważny krok w stronę większej przejrzystości w łańcuchu pasz i wsparcie dla innowacji”.

Więcej informacji na temat kodeksu znajduje się pod linkiem www.copa-cogeca.eu

 

Źródło: Copa-Cogeca
Redakcja AgroNews, fot.: flickr.com – Robbie_Ribeiro

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here