Kolejne szkoły rolnicze pod skrzydłami Ministerstwa Rolnictwa

Od 1 stycznia br. do istniejącej sieci szkół podlegających pod Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dołączyło kolejnych pięć szkół rolniczych.

Samorządy powiatowe przekazały kolejne szkoły, które będą polegały pod Ministerstwo Rolnictwa. Są to trzy szkoły rolnicze z woj. kujawsko-pomorskiego – w Bielicach, Nadrożu, Samostrzelu – oraz szkołę rolniczą w Oleszycach w woj. Podkarpackim i w Szczecinie w woj. zachodniopomorskim.

Kolejne szkoły rolnicze pod skrzydłami Ministerstwa Rolnictwa

59 placówek w całym kraju

Sieć szkół ministerialnych liczy już 59 placówek w całym kraju. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pełni dla nich obecnie funkcję organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny. Przejęcie szkół dotychczas prowadzonych przez powiaty daje możliwość szerszej promocji kształcenia rolniczego, unowocześniania procesu dydaktycznego i wprowadzania nowych kierunków kształcenia dostosowanych do zapotrzebowania regionalnego rynku pracy i wymogów współczesności – podaje Ministerstwo Rolnictwa

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamierza stworzyć sieć szkół kształcenia rolniczego na wysokim poziomie. Chce aby te szkoły pokrywały zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy.

Jak podaje ministerstwo, potencjał przejmowanych szkół jest różnorodny, nieco odbiegający od standardów szkół resortowych. Będzie więc wymagał w najbliższej przyszłości odpowiedniego doposażenia i poniesienia dodatkowych nakładów finansowych.

Zmiany w kształceniu młodych, przyszłych rolników

Szkoły prowadzone przez resort będą brać udział w projektach dofinansowywanych ze środków unijnych, mających na celu poprawę infrastruktury edukacyjnej, wymianę staży zawodowych, organizację praktyk zawodowych, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym, itp.. Zamierzamy rozwijać wśród młodzieży postawy przedsiębiorczości, aktywności patriotycznej i społecznej, a także wzbudzać zainteresowań tradycjami, zwyczajami i kulturą wsi polskiej – czytamy w komunikacie Ministerstwa Rolnictwa.

Budowanie sieci szkół rolniczych, nad którymi czuwa Ministerstwo Rolnictwa wpisuje się doskonale w politykę rolną Unii Europejskiej.  Zmierza ona do prowadzenia zrównoważonego rozwoju rolnictwa i  wymusza przez to dokonanie zmian także w kształceniu młodych, przyszłych rolników, którzy mając otwarty dostęp do wiedzy i praktyk w innych krajach pragną pracować w swoich gospodarstwach wykorzystując najnowsze osiągnięcia cywilizacyjne.

AM/Redakcja AgroNews

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here