Kolejny martwy dzik! Zakażony ASF?

W ramach krajowego programu monitoringu afrykańskiego pomoru świń, na terenie obszaru objętego ograniczeniami oraz obszaru ochronnego, które obejmują część województwa podlaskiego (do 31 marca br. obszar objęty restrykcjami obejmował część województwa podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego), pobierane są próbki do badań laboratoryjnych m.in. od każdego znalezionego padłego dzika i każdego odstrzelonego dzika.
 

 

\"\"

 
 

Począwszy od 1 marca do 11 maja 2014 r. poddano badaniu próbki pozyskane od dzików z wyżej wymienionych obszarów w liczbie: 

 
– dziki padłe: 42 sztuki (średnio około 4 sztuk na tydzień; wszystkie wyniki badań ujemne), 
– dziki odstrzelone: 275 sztuk (średnio około 27 sztuk na tydzień; wszystkie wyniki badań ujemne). 
Główny Lekarz Weterynarii informuje, że procedura pobierania próbek i poddawania ich badaniom laboratoryjnym prowadzona jest stale, przy czym w każdym przypadku znalezienia padłych dzików ich zwłoki podlegają próbkobraniu, a próbki poddawane są badaniom laboratoryjnym, natomiast każdorazowo informacje w razie potwierdzenia przypadku ASF na terytorium Polski podawane są do wiadomości publicznej.
 
Nie oznacza to jednak, że każdy padły dzik jest zakażony wirusem afrykańskiego pomoru świń, o czym świadczą przytoczone wyżej wyniki badań laboratoryjnych prowadzonych na próbkach pobranych od padłych dzików.
Przyjęte działania dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa ASF będą kontynuowane do czasu wyeliminowania przypadków ASF. Jednocześnie Główny Lekarz Weterynarii podkreśla, że prowadzony jest również intensywny monitoring w kierunku ASF w stadach świń, przy czym do tej pory nie stwierdzono u świń żadnego dodatniego wyniku badań w kierunku choroby.
 
Jednocześnie, w nawiązaniu do informacji, która ukazała się w dniu dzisiejszym w mediach, Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w rzece Świsłocz, przez którą przebiega granica polsko-białoruska, w powiecie sokólskim (województwo podlaskie) został znaleziony padły dzik, od którego pobrano próbki do badań laboratoryjnych w kierunku ASF w ramach krajowego programu monitoringu tej choroby.
 
Miejsce znalezienia padłego dzika zlokalizowane jest na obszarze tego samego powiatu, w którym zlokalizowane były poprzednie dwa przypadki ASF u dzików potwierdzone w dniach 17 i 18 lutego br. i jest oddalone o ok. 4,5 km od miejsca znalezienia dzika stanowiącego drugi przypadek.
 
 
Próbki zostały pobrane od padłego dzika zgodnie z obowiązująca procedurą i poddane badaniom laboratoryjnym w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym-Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, a następnie zostały przesłane, w celu potwierdzenia lub wykluczenia ASF, do laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej do spraw afrykańskiego pomoru świń (CISA-INIA, Madryt, Hiszpania).
 
Główny Lekarz Weterynarii oczekuje na ostateczne wyniki badań prowadzonych w laboratorium referencyjnym Unii Europejskiej.
 
Źródło: Główny Inspektorat Weterynarii,
Redakcja AgroNews, fot: sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here