MRiRW chce zgody na zwiększenie budżetu działania: \”Modernizacja gospodarstw rolnych\”

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, zgodnie z Uchwałą Nr 89 z dnia 11 kwietnia br. Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, skierował do Komisji Europejskiej oficjalny wniosek o zgodę na zwiększenie o 200 mln euro, puli środków przeznaczonych na wsparcie rolników z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych", które jest jednym z elementów PROW 2007-2013.

 

\"\"

 

 

Przed złożeniem tego wystąpienia było ono konsultowane z Komisją Europejską. W wyniku tych działań nastąpiło uzupełnienie wniosku, o propozycję przyjęcia dodatkowych kryteriów, które mają być stosowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie wsparcia z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych".
 
Wniosek ministra Marka Sawickiego jest teraz rozpatrywany przez Komisję Europejską.
Równocześnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi toczą się prace legislacyjne nad zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" z PROW 2007-2013.

Czytaj także: 
Komu bardziej sprzyja nowa perspektywa finansowa UE?!
Rolniku spiesz się – od dziś płatności maleją!
Mniej wypadków i chorób wśród rolników


Polska ubiega się o zwiększenie o 200 mln euro budżetu przeznaczonego na udzielanie pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych", bo dotychczasowy limit środków na ten cel,  przewidziany w PROW 2007-2013, został już wyczerpany. ARiMR podpisała do tej pory blisko 63,7 tys. umów o przyznanie pomocy z rolnikami, którzy ubiegali się o takie wsparcie we wszystkich naborach w ramach PROW 2007 – 2013 i rozdysponowała wśród nich na razie 7,77 mld zł.

Wyczerpanie funduszy na "Modernizację" sprawiło, że w Agencji pozostało jeszcze ok. 16 tysięcy nierozpatrzonych wniosków od rolników oczekujących na wsparcie ich inwestycji.  Jeśli KE przyjmie propozycje naszego ministerstwa rolnictwa, to spora część z nich będzie mogła je otrzymać.

 
Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Redakcja AgroNews, fot: sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here