Kolejny stereotyp o mieszkańcach wsi zażegnany!

Ostatnia dekada była okresem szybkiego wzrostu poziomu wykształcenia polskiego społeczeństwa, w tym mieszkańców wsi.

 

\"\"

 

Według danych NSP 2002 i NSP 2011 w okresie międzyspisowym w populacji ludności wiejskiej:

• Odsetek osób w wieku 13 lat i więcej mających wykształcenie wyższe i średnie zwiększył się odpowiednio z 4,2% do 9,9% i z 21,5% do 25,5%, a osób o najniższym poziomie wykształcenia (gimnazjalnym, podstawowym i niższym) zmniejszył się z 40,0% do 31,9%. Mimo tych korzystnych zmian odsetek ludności wiejskiej z wykształceniem wyższym był w 2011 r. ponaddwukrotnie niższy niż w miastach, z wykształceniem średnim – o ponad 1/4 niższy, a z wykształceniem najniższym – o ponad 3/4 wyższy.

• Odsetek osób z wykształceniem wyższym lub średnim był w obu latach spisowych wyższy wśród kobiet niż mężczyzn i wynosił w 2011 r. odpowiednio 40,0% i 30,8% (w miastach 60,5% i 52,6%). Osoby mające najwyżej wykształcenie podstawowe także występowały częściej wśród kobiet (36,0%) niż mężczyzn (31,5%) – w miastach 21,2% i 18,1%. Jedynie osoby po zasadniczej szkole zawodowej stanowiły znacznie mniejszą część populacji kobiet niż mężczyzn, zarówno na wsi, jak i w miastach.

• W 2011 r. ponad 2/3 osób z wykształceniem wyższym miało tytuł magistra lub wyższy (w miastach ok. 3/4), pozostali mieli tytuł licencjata lub równorzędny. Podobne relacje odnotowano również w 2002 r.

• Wśród osób z wykształceniem średnim większość ma wykształcenie średnie zawodowe, ich udział zmniejszył się jednak z 80,0% w 2002 r. do 65,3% w 2011 r. (w miastach z 70,0% do 61,5%; tabela 2.14).

Czytaj także:
Bolączki polskiej wsi

Uciekamy z miasta na wieś?

Źródło: Raport „Polska wieś 2014, Raport o stanie wsi,  Warszawa 2014
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here