Komisja rolnictwa PE: silniejsza rola regionów w zarządzaniu WPR

Europejski Komitet Regionów z zadowoleniem przyjął znaczącą rolę, jaką przyznano regionom w zarządzaniu WPR – wynika z oświadczenia KR wydanego po głosowaniu w komisji rolnictwa PE.

WPR

W komunikacie zaznaczono jednocześnie, że Komitet Regionów ubolewa, iż “decyzje dotyczące redystrybucji płatności bezpośrednich i przejścia na zrównoważone metody produkcji okazały się nie dość ambitne”.

We wtorek Komisja AGRI przyjęła sprawozdanie na temat planów strategicznych WPR. Raport musi jeszcze zostać przyjęty przez cały Parlament Europejski i odbędzie się to dopiero po majowych wyborach do PE.

“Europejski Komitet Regionów (KR) cieszy się, że uwzględniono w nim (w sprawozdaniu) regiony jako znaczące podmioty, jeśli chodzi o zarządzanie WPR i wdrażanie jej celów, oraz poprawę warunków dla przejścia na bardziej zrównoważone metody produkcji” – zaznaczyły służby prasowe Komitetu. Niezadowolenie unijnych samorządowców wzbudził natomiast fakt, że w sprawozdaniu nie zaproponowano faktycznej redystrybucji płatności jednolitych.

“Bardzo nas cieszy, że w sprawozdaniu wyraźnie wspomniano o regionach jako poziomie władzy odpowiedzialnym za zarządzanie przyszłą WPR, w szczególności w zakresie art. 118 i 119. Przyznanie takich kompetencji ma ogromne znaczenie, zwłaszcza teraz, gdy państwa członkowskie dążą do recentralizacji WPR” – wyjaśnił przewodniczący KR-u Karl-Heinz Lambertz.

Jak wynika z przesłanego PAP oświadczenia, KR z zadowoleniem przyjął również propozycję, by w kontekście bardziej zrównoważonych metod produkcji lepiej wynagradzać producentów za świadczone przez nich usługi w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska i przeznaczać co najmniej 15 proc. środków z budżetu na działania ekologiczne. Niemniej uważa, że komisja AGRI powinna była pójść jeszcze dalej i – zgodnie z zaleceniami KR-u i Komisji ENVE – podnieść ten pułap do 30 proc.

Jak wyjaśnił cytowany w komunikacie wiceprzewodniczący francuskiego regionu Oksytania Guillaume Cros, sprawozdawca KR-u w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej, samorządy domagają się, by w rozporządzeniu ująć wymierne wspólne europejskie cele dotyczące krajowych planów strategicznych.

“W ten sposób ograniczymy zakłócenia konkurencji między państwami członkowskimi i lepiej zrealizujemy nasz zamierzenia dotyczące klimatu i ochrony środowiska” – zaznaczył.

Jak podkreślono w oswiadczeniu, w odniesieniu do redystrybucji płatności bezpośrednich, KR ubolewa, że Komisja AGRI nie poparła konwergencji zewnętrznej na poziomie 100 proc. ani bardziej znaczącego budżetu na płatności redystrybucyjne.

“Wprawdzie posłowie Komisji AGRI spełnili postulat KR-u, by do pułapu 50 proc. ograniczyć wliczanie kosztów wynagrodzeń, jednak KR jest rozczarowany, że w sprawozdaniu przewidziano wyjątki od tego rozwiązania” – zaznaczył Komitet.

Raport w sprawie planów strategicznych WPR został przyjęty przez komisję AGRI przy 27 głosach za, 17 przeciwko i jednym wstrzymującym się. Europosłowie opowiedzieli się m.in. za utrzymaniem budżetu na rolnictwo na tym samym poziomie, co w obecnej perspektywie finansowej.

Ich zdaniem, nowa wspólna polityka rolna powinna być dla rolników “prostsza, bardziej elastyczna i sprawiedliwsza”.

Redakcja AgroNews, źródło: Kurier PAP, fot. Kamila Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here