Komitet Regionów: regiony muszą pozostać głównymi podmiotami WPR

Europejski Komitet Regionów zaapelował do Parlamentu Europejskiego, by regiony europejskie nadal odgrywały znaczącą rolę w zarządzaniu i wdrażaniu wspólnej polityki rolnej UE (WPR).

W stanowisku przesłanym PAP, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE Czesław Siekierski podkreślił, że w ostatecznym kształcie stanowiska Parlamentu Europejskiego interesy regionów zostaną odpowiednio uwzględnione.

W poniedziałek odbyła się wymiana poglądów wśród członków Komisji AGRI Parlamentu Europejskiego na temat trzech wniosków dotyczących WPR, które zostaną poddane pod głosowanie w nadchodzących tygodniach.

Komitet Regionów, którym jest unijnym organem doradczym, zwrócił uwagę, że opracowane przez hiszpańską euro posłankę Esther Herranz Garcię sprawozdanie Komisji AGRI dotyczące rozporządzenia o planach strategicznych WPR w swoim obecnym kształcie marginalizuje regiony Europy oraz podważa ich znaczenie i autonomię w zarządzaniu WPR.

KR jest szczególnie zaniepokojony kompromisem zaproponowanym odnośnie do art. 110, który ograniczyłby rolę regionów jedynie do wdrażania środków ustanowionych na szczeblu krajowym. (W Polsce obecnie mamy centralne wdrażanie WPR).

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz ostrzegł, że takie podejście do funkcjonowania Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich może oznaczać, że w wielu regionach zaprzepaszczono by wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu.

“Dla powodzenia przyszłej wspólnej polityki rolnej niezwykle ważne jest, by kompromisy osiągane przez koordynatorów politycznych w Parlamencie Europejskim zawierały wyraźne odniesienie do roli regionów jako podmiotu zarządzającego tą polityką w przyszłości ” – podkreślił przewodniczący KR.

Komitet popiera strategię, która “utrzymuje bezpośrednie powiązanie z obszarami wiejskimi poprzez aktywne zaangażowanie regionów UE, a przede wszystkim istotną funkcję regionów w określaniu i wdrażaniu polityki rolnej i polityki rozwoju obszarów wiejskich na szczeblu lokalnym”.

“W ubiegłym tygodniu Komisja Rybołówstwa w Parlamencie Europejskim głosowała za wzmocnieniem roli i autonomii europejskich regionów w zarządzaniu Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim. Byłoby szkoda, gdyby Komisja AGRI zajęła przeciwne stanowisko, jeśli chodzi o zarządzanie WPR i funduszem na rzecz rozwoju obszarów wiejskich” – wyjaśnił wiceprzewodniczący regionu Oksytania we Francji Guillaume Cros.

“Zwłaszcza teraz, gdy państwa członkowskie dążą do ponownej centralizacji WPR, poparcie Parlamentu Europejskiego jest dla nas bardzo ważne” – dodał. Francuz jest on sprawozdawcą Komitetu Regionów w sprawie reformy WPR.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE Czesław Siekierski podkreślił, że europosłowie mają świadomość oczekiwań europejskich regionów, co do ich udziału w procesie projektowania i wdrażania reformy WPR.

“Nowe podejście zaproponowane przez Komisję Europejską dla przyszłej WPR, oparte na tzw. planach strategicznych daje duże możliwości do wykorzystania potencjału i uwarunkowań regionalnych. Jest istotna zmiana dająca zarówno krajom jak i regionom duże możliwości” – ocenił Siekierski.

W ocenie europosła na szczeblu Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego problematyka regionalna jest odpowiednio uwzględniana w pracach sprawozdawców, co znajduje odzwierciedlenie w treści przygotowywanych poprawek kompromisowych w kontekście głosowania, które zaplanowane jest na początek kwietnia.

“Niemniej rozumiem obawy Komitetu Regionu i dlatego uwagi, które otrzymałem w ubiegłym tygodniu w liście od przewodniczącego Komisji Zasobów Naturalnych (Komitetu Regionów – PAP) przekazałem również naszym sprawozdawcom” – podkreślił Siekierski.

Według europosła, biorąc pod uwagę, że sprawozdawcy dwóch największych grup, tj. EPP i S&D pochodzą z Niemiec i Hiszpanii, czyli krajów o dużej autonomii regionalnej, w ostatecznym kształcie stanowiska PE interesy regionów zostaną odpowiednio uwzględnione.

“W Polsce obecnie mamy centralne wdrażanie WPR, zarówno w pierwszym jak i w drugim filarze i ta kwestia póki co nas nie dotyczy. Jednakże pojawiają się głosy, że nasze województwa powinny otrzymać większe uprawnienia w zakresie wdrażania WPR. Dlatego będziemy starać się znaleźć wyważony kompromis między potrzebą efektywności i spójności w negocjowaniu i wdrażaniu planów strategicznych WPR a oczekiwaniami regionów w tym zakresie” – zadeklarował Siekierski.

Mateusz Kicka

Źródło: Kurier PAP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here