Komu przysługuje wcześniejsza emerytura

Emerytury z art. 19 ust. 2, tzw. emerytury „wcześniejsze” będą przyznawane tylko rolnikom, którzy do dnia 31 grudnia 2017 r. ukończą wiek 55 lat – kobieta lub 60 lat – mężczyzna, będą legitymować się okresem co najmniej 30 lat podlegania wyłącznie rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu i zaprzestaną prowadzenia działalności rolniczej.

 

\"\"

 

Z emerytur tych będą mogły skorzystać wyłącznie:

  • kobiety urodzone przed 1 stycznia 1963 r.,
  • mężczyźni urodzeni przed 1 stycznia 1958 r.

Wydłużenie wieku emerytalnego i pozostawienie wieku wymaganego do wcześniejszej emerytury na dotychczasowym poziomie spowoduje  obniżenie wysokości części uzupełniającej emerytury rolniczej „wcześniejszej”. Świadczenie to będzie obniżane po 5% emerytury podstawowej za każdy rok dzielący uprawnionego od wieku emerytalnego i, jak dotychczas, będzie podwyższane o 5% po osiągnięciu kolejnego roku życia.

Przykład
W styczniu 2013 r. kobieta, ur. 1 stycznia 1958 r., spełniła warunki do emerytury rolniczej „wcześniejszej” (ukończyła 55 lat, posiadała 30 lat ubezpieczenia rolniczego i zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej). Wysokość części uzupełniającej emerytury rolniczej zostanie obniżona za 6 pełnych lat, ponieważ w wyniku wydłużenia wiek emerytalny dla tej kobiety to 61 lat i 9 miesięcy (61 lat – 55 lat).

Za każdy rok dzielący kobietę od wieku emerytalnego część uzupełniająca zostanie zmniejszona o 5% emerytury podstawowej,  czyli łącznie o 30% emerytury podstawowej. Po upływie każdego kolejnego roku życia część uzupełniająca będzie podwyższana o 5% emerytury podstawowej – zgodnie z podanymi zasadami:

  • od 01.01.2013 r. – zmniejszenie o 30%,
  • od 01.01.2014 r. – zmniejszenie o 25%,
  • od 01.01.2015 r. – zmniejszenie o 20%,
  • od 01.01.2016 r. – zmniejszenie o 15%,
  • od 01.01.2017 r. – zmniejszenie o 10%,
  • od 01.01.2018 r. – zmniejszenie o   5%,
  • od 01.01.2019 r. – zmniejszenie o   0%.

 

Przeczytaj dalej: Dla kogo tzw. częściowa emerytura rolnicza

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here