Koronamonitor: Rolnicy w czasie epidemii

IMAS International zrealizował pierwszy pomiar nastrojów, obaw i oczekiwań polskich rolników związanych z narastającą epidemią koronawirusa. Badanie wykonano techniką wywiadów telefonicznych CATI na reprezentatywnej próbie n=307 gospodarstw rolnych o powierzchni 10 i więcej hektarów.

koronawirus, rolnicy

Rolnicy mieli okazję wskazać na:

  • ogólne odczucia w związku z koronawirusem w Polsce
  • spodziewane skutki dla własnego gospodarstwa
  • oczekiwania odnośnie ewentualnej pomocy

Odczucia rolników w związku z koronawirusem w Polsce

Mając na uwadze aktualną sytuację, aż 2/3 rolników przejawia pozytywne nastawienie, nawet mimo przejściowych trudności (łącznie 65 proc. wskazań „wszystko będzie dobrze” i „będzie trudno, ale sobie poradzimy”). Z największym spokojem obecną sytuację postrzegają rolnicy z makroregionu mazowieckiego, południowego oraz południowo-zachodniego (odpowiednio 77, 75 i 74 proc.). Najbardziej optymistycznie podchodzą do tego osoby najmłodsze (76 proc. z osób w wieku 18-34 lata) oraz posiadający gospodarstwa o powierzchni 21-50 ha (71 proc.).

Straty i problemy przewidują przede wszystkim rolnicy z makroregionu wschodniego (34 proc. rolników z tego obszaru, o 7 proc. więcej niż średnio w całej Polsce). Gorzej nastawione są osoby w wieku od 35 do 54 lat (37 proc. w tej grupie wiekowej), a także 35 proc. właścicieli gospodarstw ukierunkowanych na produkcję zwierzęcą, podczas gdy wśród posiadaczy gospodarstw o profilu uprawowym jest ich tylko 19 proc.

Spodziewane skutki dla własnego gospodarstwa

Połowa rolników przewiduje, że epidemia koronawirusa przyniesie negatywne konsekwencje dla funkcjonowania ich gospodarstw. Obawy w głównej mierze koncentrują się wokół kwestii związanych ze zbytem własnej produkcji rolnej. Dotyczą przede wszystkim spodziewanego spadku cen skupu mięsa, zbóż, czy mleka ( 42 proc.), jak i ogólnych problemów ze sprzedażą (33 proc).

Kolejne trudności to utrzymanie dotychczasowego poziomu produkcji w wyniku problemów z:

  • łańcuchem dostaw dla rolnictwa (16 proc.) – tu wymienia się głównie ograniczenie dostępności szeroko pojętych środków produkcji rolnej, w tym wstrzymanie dostaw np. części zamiennych,
  • utrudnieniami w wykonywaniu pracy (15 proc.) – w tym również braku zastępstwa dla gospodarzy i/lub pracowników w przypadku zachorowania i kwarantanny,
  • wzrostem cen (15 proc.) zarówno ogółem wyższych kosztów życia, jak i produktów koniecznych dla produkcji rolnej.

Rolnicy czekają na procedury w sprawie koronawirusa

Rolnicy mogą oczekiwać pomocy

Mimo możliwego negatywnego wpływu obecnej sytuacji na działalność gospodarstwa niemal połowa respondentów (45 proc.) nie ma na dziś oczekiwań pomocowych. Przejawia je jednak 4 na 10 rolników spodziewających się negatywnych skutków epidemii. Jedna czwarta spośród nich adresuje swoje oczekiwania do państwa (rządu), 11 proc. respondentów chciałoby uzyskać ulgę w spłacie kredytów, a 9 proc. pomoc finansową, najchętniej w formie rekompensaty.

Redakcja AgroNews, fot. pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here