Kredyty klęskowe i udogodnienia w spłacie dla rolników poszkodowanych przez suszę

Producenci rolni, którzy ponieśli straty spowodowane suszą, mogą ubiegać się o preferencyjne kredyty, w których spłacie pomaga ARiMR.

Są to tzw. obrotowe kredyty "klęskowe" przeznaczone na zakup środków niezbędnych do produkcji rolnej takich jak np. pasze, nawozy, środki ochrony roślin, materiał siewny. Kwota kredytu które może otrzymać gospodarstwo rolne wynosi maksymalnie 5 mln zł. Wkład własny kredytobiorcy nie jest wymagany, natomiast ważne jest, że musi on udokumentować co najmniej 50% poniesionych z kredytu wydatków.

Okres kredytowania pozostaje do uzgodnienia z bankiem, z tym, że Agencja może stosować dopłaty nie dłużej niż przez 4 lata liczone od daty wystąpienia szkód. Pomoc ARiMR w spłacie takich kredytów polega na tym, że rolnik płaci bankowi tylko część należnego oprocentowania, resztę pokrywa za niego Agencja. Wysokość oprocentowania, które rolnik musi zapłacić zależy od od dwóch czynników. Po pierwsze od tego czy posiada on stosowne ubezpieczenie, a po drugie od banku, w którym rolnik będzie chciał zaciągnąć taki kredyt. 

 

\"\"

 

Biorąc pod uwagę te dwa elementy, oprocentowanie kredytu płacone przez rolnika wynosi obecnie:

  • 1,74% – 2,09%, jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej było ubezpieczonych od wystąpienia co najmniej jednej z klęsk żywiołowych;
  • 2,61% – 3,1350% w przypadku gdy rolnik nie posiadał takiego ubezpieczenia.

Wykaz banków współpracujących z ARiMR – otwórz

Jeżeli starty wynoszą 30% lub mniej średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym, to dopłaty Agencji będą stosowane jako pomoc de minimis w rolnictwie.

O kredyty można ubiegać się w bankach współpracujących z Agencją składając wniosek o kredyt wraz z protokołem oszacowania szkód sporządzonym przez komisję powołaną przez wojewodę oraz innymi dokumentami.

Tegoroczna susza może przyczynić się również do powstania trudności ze spłatą zaciągniętych w poprzednich latach preferencyjnych kredytów inwestycyjnych. Dlatego warto przypomnieć, że istnieją przydatne w takich sytuacjach rozwiązania takie jak:
 

  • prolongata spłaty rat kapitału i odsetek, o ile określony w umowie kredytu termin ich spłaty jeszcze nie minął,
  • wydłużenie okresu kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, o ile określony w umowie kredytu okres kredytowania jeszcze nie minął i nie zostanie przekroczony maksymalny okres kredytowania właściwy dla danej linii kredytowej,
  • wydłużenie okresu kredytowania o dodatkowe trzy lata poza okres maksymalny (w zależności od linii kredytowej – do 11 lub do 18 lat), przy czym kwota dopłat może zostać zwiększona, o ile nie spowoduje to przekroczenia właściwej w danym przypadku łącznej wysokości pomocy.

Osoby zainteresowane taką prolongatą lub wydłużeniem spłaty kredytu powinny wystąpić  z wnioskiem w tej sprawie bezpośrednio do banku, w którym zaciągnęły kredyt.

Źródło: ARiMR
Redakcja AgroNews
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here