Terminy siewów międzyplonów i poplonów ścierniskowych

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR w sprawie trudności rolników w dochowaniu terminów siewu miedzyplonów i poplonów ścierniskowych w  sytuacji suszy glebowej, MRiRW w dniu 25 sierpnia 2015 r. poinformowało, że termin wysiewu międzyplonów do dnia 20 sierpnia dotyczy międzyplonów ścierniskowych deklarowanych przez rolników jako elementy proekologiczne w celu realizacji praktyki zazielenienia (EFA). Międzyplon ścierniskowy będący elementem EFA musi być utrzymany do dnia 1 października.

 

\"\"

 

Z kolei w odniesieniu do terminu wysiewu poplonów ścierniskowych w ramach pakietów rolnośrodowiskowych uprzejmie informuję, iż zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. poz. 361 z późn. zm.), w przypadku stosowania przez rolnika międzyplonów w ramach zobowiązania rolnośrodowiskowego (tj. pakietu 8. Ochrona gleb i wód „Programu rolnośrodowiskowego" PROW 2007-2013), co do zasady, wysiewu roślin jako międzyplonu należy dokonać do dnia 15 września oraz utrzymać międzyplon do dnia 1 marca roku następnego.
Od 2015 r. zostało wdrożone nowe działanie, tj. „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" PROW 2014-2020, w ramach którego przewidziano stosowanie przez rolników międzyplonów. Chodzi tu o zobowiązania podjęte w ramach:
1.    pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone, gdzie międzyplon jest obowiązkową do zastosowania praktyką dodatkową w jednym roku realizacji zobowiązania. Międzyplon jako praktyka dodatkowa jest wysiewany w terminie do dnia 1 października i musi być utrzymany do dnia 15 lutego roku następnego;
2.    wariantu 2.1. Międzyplony, pakietu 2. Ochrona gleb i wód, dla którego ostatecznym terminem wysiewu roślin międzyplonowych jest 15 września. Międzyplony w ramach pakietu 2. muszą być utrzymane do dnia 1 marca roku następnego.

Powyższe terminy wynikają z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 415 z późn. zm.).
 

Źródło: KRIR
Redakcja AgroNews, fot.: ImagesFree
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here