Kredyty preferencyjne w pytaniach i odpowiedziach – rozmowa z ARiMR

W związku z trudną sytuacją w naszym kraju, związaną z epidemią koronawirusa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa przygotowała nowe wsparcie dla rolników. Uruchamiano dodatkowe kredyty preferencyjne.

Rolnicy mogą ubiegać się o pomoc w formie preferencyjnych kredytów z dofinansowaniem państwa. W tym celu należy składać wnioski w bankach współpracujących z ARiMR. Pomoc polega na płaceniu za kredytobiorcę części oprocentowania kredytu udzielanego przez bank.

Dopytaliśmy Agencję o szczegóły tej pomocy, oto co usłyszeliśmy:

Redakcja AgroNews: W jaki sposób wybrano banki, które w tym roku przyjmują wnioski o kredyty preferencyjne?

ARiMR: W zakresie stosowania dopłat do kredytów Agencja współpracuje z bankami, które przystąpiły do programu, kiedy był on uruchamiany tj. w 2015 r. Każdy bank ma możliwość, by przystąpić do współpracy z ARiMR.

Czy banki posiadają limity środków na kredyty preferencyjne?
Tak. Agencja udostępniła bankom współpracującym limit akcji kredytowej dla kredytów inwestycyjnych w wysokości 500 mln zł oraz limit akcji kredytowej dla kredytów klęskowych w wysokości 1 mld zł.

Jakie warunki dają poszczególne banki? Czy oprocentowanie kredytu w każdym z nich jest takie samo?
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M powiększona nie więcej niż o 2,5 punktu procentowego dla kredytów inwestycyjnych oraz nie więcej niż 3,5 punktu procentowego dla kredytów klęskowych. Wysokość marży kształtuje się różnie w różnych bankach współpracujących. Tabelaryczna informacja dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/kredyty-preferencyjne.html – Wykaz banków współpracujących z ARiMR oraz wysokość prowizji i oprocentowania.

Czy ARiMR kontroluje oprocentowaniem kredytów?
Maksymalna wysokość oprocentowania należnego bankowi, jak również sposób podziału jego spłaty pomiędzy kredytobiorcę a Agencję, określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.). Postanowienia w tym zakresie, zgodne z ww. rozporządzeniem, zawarte są w umowach o współpracy podpisanych pomiędzy ARiMR a bankami. Dodatkowo w umowach określono, że bank nie może stosować kapitalizacji odsetek lub pobierać ich z góry.
Powyższe aspekty weryfikowane są w systemie informatycznym monitorującym stosowanie dopłat do oprocentowania kredytów, każdorazowo przed przekazaniem przez Agencję dopłat do oprocentowania każdego kredytu za określony okres.

Jaki jest maksymalny okres kredytowania w poszczególnych liniach?
W przypadku preferencyjnych kredytów inwestycyjnych maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat, w tym okres karencji w spłacie kredytu nie może przekroczyć 2 lat. W przypadku preferencyjnych kredytów „klęskowych” maksymalny okres kredytowania oraz okres karencji w spłacie kredytu są uzgadniane indywidualnie i określane w umowie kredytu, z zastrzeżeniem że dopłaty Agencji do oprocentowania mogą być stosowane maksymalnie przez 4 lata liczone od daty wystąpienia szkody.

Jak wygląda procedura uzyskania kredytu?
Procedura ubiegania się o kredyt inwestycyjny wymaga przygotowania planu inwestycji i złożenia w banku wniosku o kredyt wraz z przygotowanym planem inwestycji i kompletem dokumentów, o których mowa w zasadach udzielania kredytów preferencyjnych, a także dokumentów wymaganych przez bank. Podjęcie decyzji o udzieleniu kredytu należy wyłącznie do banku i odbywa się na podstawie dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o kredyt. Warunkiem uzyskania kredytu „klęskowego” jest dołączenie do wniosku o kredyt protokołu oszacowania szkód przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód.

Czy zamierzają Państwo zwiększyć pulę środków by wszyscy, którzy chcą skorzystać z kredytu mogli to zrobić?
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest agencją wykonawczą. Decyzje dotyczące ewentualnego zwiększenia puli środków nie należą do kompetencji ARiMR.

Z uwagi na sytuację jaką mamy na świecie z powodu koronawirusa rolników nie stać na nowy sprzęt. Czy za środki z kredytu preferencyjnego mogą zostać zakupione używane maszyny i urządzenia rolnicze?
Kredyt preferencyjny może zostać przeznaczony na zakup używanego sprzętu, jeżeli w dniu sprzedaży kupowane maszyny lub urządzenia nie mają więcej niż 5 lat (uwzględniając ich rok produkcji) oraz nie zostały wcześniej nabyte z wykorzystaniem środków publicznych.

Czy istnieje limit wielkości powierzchni użytków rolnych, które rolnik zamierza kupić w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego?
Kredyt preferencyjny może zostać przeznaczony na zakup użytków rolnych w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie ogłoszona na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, obowiązująca na dzień złożenia wniosku o kredyt. Jednocześnie kredyt nie może zostać przeznaczony na zakup tej części użytków rolnych, która spowoduje, że powierzchnia gospodarstwa rolnego lub gospodarstw rolnych będących w posiadaniu tego samego producenta rolnego przekroczy 300 ha użytków rolnych.
Ustalając, zarówno minimalną jak i maksymalną, powierzchnię użytków rolnych uwzględnia się użytki rolne, których podmiot wnioskujący o kredyt jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą.

Czy z kredytu preferencyjnego może skorzystać rolnik, który jest emerytem lub rencistą?
O preferencyjne kredyty inwestycyjne nie mogą ubiegać się rolnicy będący emerytami lub rencistami mającymi ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Natomiast o preferencyjne kredyty „klęskowe” nie mogą ubiegać się rolnicy będący emerytami lub rencistami mającymi ustalone prawo do emerytury lub renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym albo przyznane prawo do renty strukturalnej.

Rozmawiała Marta Nowak-Woźnica

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Gospodarstwo zrównoważone w praktyce
08:16
Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,170FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,532ObserwującyObserwuj
5,440SubskrybującySubskrybuj

Grzegorz Puda: Pandemia nie osłabiła pozycji polskiego rolnictwa

Pomimo światowego kryzysu wywołanego pandemią, handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi nie załamał się. W ubiegłym roku odnotowano 7% wzrost wartości eksportu, w stosunku do roku...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE