KRIR krytycznie ws. projektu rozporządzenia Rady UE

W dniu 4 września 2013 r. Zarząd KRIR zgłosił uwagi do projektu Rozporządzenia Rady UE dotyczący utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego.
 

 

\"\"

 

Po analizie dokumentu samorząd rolniczy stwierdza, że projekt zakłada stworzenie międzynarodowego (o zasięgu europejskim) przedsiębiorstwa zajmującego się propagowaniem idei przetwarzania surowców pochodzenia biologicznego na cele energetyczne, zawiera gotowy plan stworzenia ww. przedsiębiorstwa (w tym również szkic schematu organizacyjnego administracji ww. jednostki) z wyznaczeniem konkretnych stanowisk i określeniem zakresu praw i obowiązków osób je piastujących.
 
Ponadto, brak jest w projekcie, oprócz kilku zdawkowych informacji, dokładnego określenia jak i gdzie pozyskiwany będzie surowiec przeznaczony do przetwarzania na cele energetyczne.

Rodzi to przypuszczenie, że realizacja projektu w przedstawionej do opiniowania formie spowoduje powstanie w Europie kolejnego molocha administracyjnego zajmującego się przetrawianiem własnego, opiewającego na ok. 2 mld euro, budżetu na bliżej niesprecyzowane badania, prezentacje i wdrażanie rozwiązań związanych z surowcami pochodzenia biologicznego.

W projekcie brak jest natomiast konkretnych informacji i zapisów w jaki sposób dotknie to indywidualnego rolnika – włączonego odgórnie w łańcuch pozyskiwania surowców biologicznych.

Założone przez projekt pozyskiwanie ogromnych ilości surowców pochodzenia biologicznego może, wskutek późniejszych decyzji administracyjnych, wymusić na rolnikach przeznaczenie części powierzchni gruntów ornych gospodarstwa pod produkcję roślin energetycznych (sprzyja temu zaplanowane w propozycjach PROW 2014-2020 wprowadzenie obligatoryjnego „pakietu zielonego”) lub zabroni im wykorzystywania resztek pożniwnych w celu użyźniania gleby i nakaże dostarczanie ich jako biomasy do przedsiębiorstw zajmujących się ich przerobem.

Czytaj także:
Zmiany w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych
PiS chce odwołania ministra Kalemby!
Rachunkowości gospodarstw rolnych można się nauczyć – sprawdź szczegóły!

Jednym z głównych celów programu „Horyzont 2020”, programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji w latach 2012-2020 jest wzmocnienie europejskiego przemysłu poprzez działania wspierające badania naukowe i innowacje w wielu sektorach przemysłu.

Z założeń przedstawionego programu wynika, że nie przewiduje się pokazywania w zakresie przekazania wyników badań naukowych przez instytucje naukowe rolnikom, a jedynie zakłada się utworzenie europejskiego przedsiębiorstwa. Takie działania nie spełnią, zdaniem samorządu rolniczego, zakładanego w programie ramowym celu.

W związku z powyższym samorząd rolniczy odnosi się do tego Rozporządzenia negatywnie.

Źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here