KRUS podała wyniki XVIII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała wyniki XVIII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.  Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

KRUS podała wyniki XVIII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
KRUS podała wyniki XVIII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Organizatorami konkursu byli:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 • Państwowa Inspekcja Pracy;
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Partnerem Strategicznym przedsięwzięcia było Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Realizację Konkursu wspierały samorządy terytorialne, jednostki ochotniczej straży pożarnej, policji, izby rolnicze, ośrodki doradztwa rolniczego, organizacje zawodowe i społeczne rolników oraz producenci środków produkcji dla rolnictwa. Patronat medialny nad konkursem objęli: Telewizja Polska S.A. Program 1, Telewizja Interaktywna portalu rolnego AgroNews.com.pl, dwutygodnik AGRO SERWIS, Tygodnik Poradnik Rolniczy, wydawnictwa: Agro Profil, Rolniczy Przegląd Techniczny, AGRO – Magazyn ludzi przedsiębiorczych oraz portale: wiescirolnicze.pl i Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy.

Cel konkursu

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz upowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym.

Brały w nim udział osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegał w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Do udziału w XVIII edycji zgłoszono 906 gospodarstw indywidualnych. Większość z nich stanowiły gospodarstwa rolne o powierzchni 0-50 ha (było ich 656, tj. 72,4% ogółu zgłoszonych), o mieszanym profilu produkcji (391 gospodarstw, tj. 43,2% ) i produkcji roślinnej – zbóż (220 gospodarstw, tj. 24,3%).

Zgodnie z regulaminem Konkursu Komisje Konkursowe sprawdzały:

 • organizację obejścia i podwórza gospodarstwa;
 • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy;
 • stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych;
 • stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi znajdujących się w gospodarstwie rolnym;
 • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich;
 • wyposażenie w środki ochrony osobistej i urządzenia wspomagające;
 • sposób przechowywania środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych;
 • estetykę gospodarstw oraz organizację miejsca wypoczynku;
 • zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Gospodarstwa finalistów XVIII Ogólnokrajowego Konkursu BGR wizytowała oraz oceniała, powołana przez Prezesa KRUS, Centralna Komisja Konkursowa, w skład której wchodzili przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Państwowej Inspekcji Pracy, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Patrona Strategicznego – Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

W ocenie Komisji wszystkie finałowe gospodarstwa rolne prezentowały wysoki poziom bezpieczeństwa, wyróżniały je ład i porządek w obejściu, dobrze zaplanowane oraz utrzymane i oświetlone ciągi komunikacyjne, bardzo dobry stan techniczny stosowanych maszyn i urządzeń, środowiska naturalnego.

KRUS podała wyniki XVIII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
KRUS podała wyniki XVIII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Gospodarstwo Państwa Małgorzaty i Marka Borkowskich najbezpieczniejsze w kraju

Na posiedzeniu w dniu 02.08.2021 roku Centralna Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców tegorocznej edycji. Za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w kraju uznano gospodarstwo Państwa Małgorzaty i Marka Borkowskich z województwa warmińsko-mazurskiego. Laureaci otrzymają nagrodę Prezesa KRUS – ciągnik rolniczy URSUS C-380 K, o mocy 55 KW oraz voucher od Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

Drugie miejsce i nagrodę pieniężną Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz voucher od Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych otrzymuje gospodarstwo Pana Marcina Wasiniewskiego z  województwa kujawsko-pomorskiego. Miejsce trzecie, ex aequo, przyznano gospodarstwom Państwa: Anny i Tomasza Dudków z województwa małopolskiego oraz Wioletty i Janusza Mrozów z województwa śląskiego. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz vouchery od Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

Zdobywcy miejsc na podium otrzymują ponadto roczną prenumeratę „Rolniczego Przeglądu Technicznego”.

Nagrodę specjalną, pieniężną Głównego Inspektora Pracy -„za stosowanie udogodnień i rozwiązań technicznych zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym” przyznano Państwu Annie i Krystianowi Jakóbczakom z województwa wielkopolskiego.

Ponadto przyznano 3 wyróżnienia specjalne:

 • „za propagowanie zdrowego stylu życia i organizację pracy w gospodarstwie rolnym umożliwiające rolnikom realizację pasji i hobby” Państwu Beacie i Sławomirowi Witkowskim z województwa łódzkiego, którzy otrzymają nagrody ufundowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz firmę SWIMER Sp. z o.o. – Łukasz Otremba z Torunia;
 • „za organizację obejścia gospodarstwa rolnego oraz dbałość o  jego estetykę” Państwu Agnieszce i Tomaszowi Dumom z woj. podkarpackiego; laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez: Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajową Spółkę Cukrową;
 • „za rozwiązania umożliwiające łączenie bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym z prowadzeniem dodatkowej działalności pozarolniczej” Państwu Dorocie i Michałowi Zielińskim z województwa świętokrzyskiego. Rolnicy otrzymają nagrodę ufundowaną przez firmę Bayer Crop Science sp. z o.o.

Pozostali laureaci etapu centralnego „za udział w finale Konkursu i stosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym” otrzymają nagrody ufundowane przez organizatorów Konkursu i fundatorów.

Właściciele wszystkich 16 gospodarstw rolnych uczestniczących w finale krajowym otrzymają ponadto:

 • dyplomy okolicznościowe Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 • grawertony okolicznościowe oraz zestawy odzieży roboczej i środków ochrony osobistej, ufundowane przez Głównego Inspektora Pracy;
 • zestawy odzieży ochronnej do wykonywania oprysków, ufundowane przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin;
 • dyplomy Prezesa KRUS;
 • obuwie robocze ufundowane przez PPO w Strzelcach Opolskich;
 • roczne prenumeraty „Tygodnika Poradnika Rolniczego”.

Dodatkowe wyróżnienie za wyjątkową dbałość o estetykę obejścia gospodarskiego i duży wkład pracy w tworzenie barwnych krajobrazów wiejskich przyznano:

 • Państwu Agnieszce i Mirosławowi Ignaszakom z woj. zachodniopomorskiego;
 • Państwu Ewie i Robertowi Truchelom z woj. podlaskiego;
 • Państwu Marioli i Andrzejowi Lisom z woj. pomorskiego.

Wymienieni wyżej rolnicy otrzymają dyplomy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz zestawy nasion i produktów do pielęgnacji kwiatów, ufundowane przez firmę Bayer Crop Science Sp. z o.o.

Informacja na temat terminu i miejsca uroczystej gali podsumowującej Konkurs zostanie opublikowana w późniejszym terminie.

Źródło: KRUS

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

jedenaście + 10 =

Advertisement

Zapisz się i Zaprenumeruj nasz Newsletter

11,152FaniLubię
4,484ObserwującyObserwuj
3,897ObserwującyObserwuj
7,240SubskrybującySubskrybuj

CBA zatrzymało prezesa Bielmleku i członków zarządu spółdzielni

Trzy osoby, w tym Prezes Zarządu „Bielmlek” Spółdzielnia Mleczarska w upadłości oraz dwóch byłych członków zarządu spółki zatrzymani przez funkcjonariuszy stołecznej Delegatury CBA. Funkcjonariusze Delegatury...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE