KRUS zapowiada podwyżkę rent i emerytur

Od 1 marca rolnicze emerytury i renty będą wyższe o wskaźnik waloryzacyjny wynoszący 102,86 proc., ale nie mniej niż o 70 zł – informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

KRUS: waloryzacja emerytur i rent rolniczych

Kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2019 r. wynosi 938 zł 97 gr (wzrost o 2,86 proc.).

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2019 r. polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 938 zł 97 gr przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia, nie mniej niż o kwotę 70 zł.

– W taki sposób od dnia 1 marca 2019 r. zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 28 lutego 2019 r. Jeżeli w wyniku podwyżki (waloryzacji) świadczenie jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2019 r. 1.100,00 zł) – Kasa podwyższy je z urzędu do kwoty 1.100,00 zł. – wyjaśnia KRUS.

Do 1.100,00 zł nie zostaną podwyższone:

a) tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze,
b) świadczenia, których wypłata została zawieszona w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia,
c) emerytura i renta z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,
d) emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.

Od 1 marca 2019 r. wzrastają również kwoty dodatków/świadczeń przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą:

• dodatek pielęgnacyjny – 222 zł 01 gr,
• dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 333 zł 02 gr,
• dodatek kombatancki – 222 zł 01 gr,
• dodatek za tajne nauczanie – 222 zł 01 gr,
• dodatek kompensacyjny – 33 zł 30 gr,
• dodatek dla sieroty zupełnej – 417 zł 27 gr,
• ryczałt energetyczny – 171 zł 41 gr,
• świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom – max 222 zł 01 gr,
• świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – max 222 zł 01 gr.

Do każdego emeryta i rencisty Kasa prześle decyzję o nowej kwocie emerytury lub renty. Przewiduje się, że waloryzacją emerytur i rent od 1 marca 2019 r. objętych zostanie około 1,15 mln emerytów i rencistów.

Redakcja AgroNews, na podst. KRUS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here