Których zbóż zbierzemy najwięcej

Jeśli chodzi o strukturę produkcji zbóż w krajach UE- 12, to w najbliższych dziesięciu latach wzrośnie znacząco udział kukurydzy, a spadnie pozostałych gatunków zbóż.

O ile przeciętnie w latach 2010-12 udział ziarna kukurydzy w całej produkcji zbóż wynosił 28%, to w roku 2022 ma wynosić już 34%. Tak szybki wzrost udziału będzie możliwy dzięki prognozowanemu wzrostowi produkcji aż o 45% (+10 mln t). Jeśli chodzi o przeznaczenie ziarna, to w skali całej UE znacznie zwiększy się zużycie na cele energetyczne (w tym biopaliwa). W roku 2022 wyniesie ono 21 mln t i będzie o 117% wyższe niż przeciętnie w latach 2010-12, kiedy wynosiło 10 mln t.

 

\"Których

 

Szczególnie duży wzrost będzie notowany w przypadku zużycia kukurydzy (+206%), co spowoduje, że udział tego ziarna w wykorzystaniu zbóż na cele energetyczne wzrośnie z obecnych 34% do 48%.

Dużo wolniej zwiększać się będzie zużycie ziarna na cele konsumpcyjne i przemysłowe inne niż energetyczne (wzrost o 6%) oraz cele paszowe (wzrost o 3%). W 2022 r. 35% zbóż będzie przeznaczane na cele konsumpcyjne, 57% na pasze, a 7% na cele energetyczne. Niemniej jednak wg prognozy KE, zużycie na cele energetyczne będzie odpowiedzialne za ponad połowę całkowitego wzrostu zużycia zbóż w UE w najbliższych dziesięciu latach.

 Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here