Kukiz15: jeden fundusz promocji żywności zamiast dziewięciu

Do Marszałka Sejmu wpłynął projekt ustawy o funduszu promocji polskich produktów rolno-spożywczych autorstwa Kukiz15. Posłowie proponują  utworzenie jednego funduszu zamiast dotychczasowych dziewięciu. Promowane miałyby być jedynie polskie produkty.

rolnik, rolnictwo, portal rolny, fundusze promocji, Kukiz15, promocja żywności, żywność, polska żywność


Projekt ustawy o funduszu promocji polskich produktów rolno-spożywczych przewiduje m.in. likwidację dziewięciu funduszy promocji produktów rolno-spożywczych i zastąpienia ich jednym, obsługującym wszystkie branże rolno-spożywcze. Poza tym proponowane przepisy wprowadzają ewidencję umów zawieranych w związku z realizacją zadań funduszu, w celu zwiększenia transparentności jego działania.

Wśród głównych celów założonych w projektowanej ustawie znajdują się: wzrost sprzedaży polskich produktów rolnych zarówno w kraju jak i za granicą, skoncentrowanie większej uwagi na promocję żywności wyprodukowanej w Polsce na rynkach zewnętrznych, integracja działań marketingowych, zwiększenie przejrzystości funkcjonowania funduszu, a także zwielokrotnienie wykorzystania środków na programy informacyjno-promocyjne – czytamy w uzasadnieniu ustawy.

Promocja tylko polskich produktów

Głównym celem ustawy miałoby być promowanie wyłącznie polskich produktów rolno-spożywczych, wyprodukowanych z polskich składników i na terytorium naszego kraju.

Zdaniem autorów projektu fundusze powinny być przeznaczone przede wszystkim na działania promocyjne i marketingowe poza granicami naszego kraju.

Niższe wpłaty na fundusz

Kukiz15 proponuje, by wysokość wpłat dokonywanych na fundusz promocji wynosiła 0,05% wartości netto sprzedanych produktów rolno-spożywczych oraz 0,0005 zł od każdego skupionego kilograma mleka. Oznacza to zmniejszenie wysokości środków funduszu promocji w porównaniu z wysokością, którą dysponują obecnie istniejące fundusze promocji.

W zamiarze projektodawców jest to działanie celowe z uwagi na fakt, że wpłaty na fundusz obciążają producentów rolno-spożywczych, a środki zgromadzone przez fundusz powinny być wydatkowane ze szczególną rozwagą i dbałością o to, aby każda wydana złotówka przyniosła wymierny efekt w postaci realizacji podstawowych celów funduszu promocji – wyjaśniają autorzy projektu.

Obecne fundusze bez wpływu na eksport i spożycie

Zdaniem posłów Kukiz15 obecnie funkcjonujące fundusze promocji nie przynoszą zakładanych rezultatów. Przede wszystkim brakuje korelacji pomiędzy działalnością istniejących funduszy, a wzrostem spożycia konkretnych produktów rolno-spożywczych.

Nie ma także wyraźnej zależności pomiędzy funkcjonowaniem funduszy, a wzrostem polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych na tle innych towarów.

oprac. Kamila Szałaj, fot. pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here