List Ministra do Nauczycieli i Pracowników Oświaty Rolniczej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam na Państwa ręce serdeczne podziękowania za pracę na rzecz edukacji. Dziękuję za pasję i entuzjazm, za kształtowanie postaw obywatelskich, za wpajanie młodzieży ponadczasowych wartości.

Zawód nauczyciela – to misja. Poza przekazywaniem wiedzy i umiejętności, wychowują Państwo młodych ludzi, towarzysząc im w odkrywaniu prawdy, dobra i piękna. Dzięki Państwa zaangażowaniu mogą oni z odwagą podejmować niełatwe wyzwania współczesnego świata, rozwijać zainteresowania, osiągać sukcesy. Wiem, że Państwo radzą sobie z tym doskonale.

W sposób szczególny pragnę podziękować za życzliwość, otwarcie na drugiego człowieka, empatię i niesioną pomoc w obliczu trudnych dla nas wszystkich wydarzeń ostatnich miesięcy. Dzisiejsze czasy nakładają na nauczycieli i wychowawców szczególnie ważne zadania i ciągłą odpowiedzialność za drugiego człowieka. Wierzę, iż Państwa energia i zaangażowanie pozwolą sprostać bieżącym problemom wynikającym z warunków, które niesie za sobą pandemia.

W tym uroczystym dniu przekazuję życzenia dużo zdrowia i wytrwałości, umiejętności odnajdywania w każdej sytuacji złotego środka oraz wyznaczania rozsądnych granic. Życzę Państwu satysfakcji z pracy pedagogicznej oraz poczucia ważności wykonywanego zawodu i wielu sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Grzegorz Puda
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here