Mączka mięsna w paszach wraca?

Unijni rolnicy zrzeszeni w organizacji COPA-COGECA,  handlowcy i producenci pasz wystosowali pismo do Parlamentu Europejskiego z prośbą o  zniesienie zakazu stosowania mączki mięsnej i mięsno-kostnej w paszach dla zwierząt. W swoim wystąpieniu rolnicy zwracają uwagę na strukturalny niedobór białka w UE. Od 2001, czyli od wprowadzenia zakazu stosowania mączek mięsno-kostnych w paszach, samowystarczalność UE w zakresie źródeł białka w pokarmie dla zwierząt spadła poniżej 30%. Zniesienie zakazu stosowania mączek ograniczyłoby zależność Unii od importu wysokobiałkowych składników pasz np. drogich śrut roślin oleistych. Tym samym koszty produkcji trzody chlewnej i drobiu byłyby niższe i wzrosłaby konkurencyjność unijnego mięsa na rynkach światowych. Zwiększenie zastosowania komponentów paszowych z rodzimej produkcji sprzyjałoby również zdrowiu i dobrostanowi zwierząt, oszczędności energii oraz redukcji emisji CO2.

Spośród 10 mln sztuk zwierząt przebadanych w 2008 r. na obecność pasażowalnej encefalopatii gąbczastej (TSE), stwierdzono jedynie 125 przypadków zakażenia, z czego jedynie 9  to były zwierzęta, które miały znaleźć się w łańcuchu pokarmowym. W 2007 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i Pasz (EFSA) ocenił ryzyko zakażenia encefalopatią gąbczastą bydła (BSE) na skutek wykorzystania mączek mięsno-kostnych z drobiu w paszach dla trzody chlewnej oraz mączek z trzody chlewnej w paszach dla drobiu. W wyniku badań stwierdzono, że jeśli przestrzega się zakazu stosowania mączek w paszach dla zwierząt tego samego gatunku, to ryzyko przeniesienia BSE na nie-przeżuwaczy i ludzi jest nieistotne. Ani u trzody chlewnej, ani u drobiu nie stwierdzono nigdy zakażenia TSE, w tym również BSE.

Źródło: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa,www.fapa.com.pl, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here