Maliny, gruszki, śliwki. W tym roku tych owoców będzie dużo mniej

GUS szacuje, że tegoroczne zbiory owoców z drzew wyniosą ok. 3,4 mln t, tj. o 6 proc. mniej od bardzo wysokich zbiorów ubiegłorocznych. Z kolei owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych będzie ponad 0,5 mln t, tj. o ok. 10 proc. mniej od produkcji uzyskanej w roku 2014.

 

\"rolnictwo,

 

"Tegoroczna wegetacja roślin sadowniczych przebiegała początkowo bez większych zakłóceń, pomimo nienajlepszych warunków. Na większości plantacji nie odnotowano znaczących uszkodzeń mrozowych i przymrozkowych. Kwitnienie było na ogół obfite, choć w wielu rejonach warunki nie sprzyjały zapylaniu. Mimo to ilość pozostałych zawiązków po czerwcowym opadzie była wystarczająca i zwiastowała wysokie plony. Pomimo braku dostatecznej ilości wilgoci w glebie, zanotowanego w wielu rejonach już na przełomie czerwca i lipca, na ogół nie przewidywano wówczas strat w plonowaniu drzew owocowych. Obecnie, z uwagi na przedłużającą się suszę, jaka wystąpiła na przeważającym obszarze kraju, ocena wysokości produkcji owoców uległa skorygowaniu w porównaniu do lipcowego szacunku – zbiory owoców, zarówno z drzew i krzewów owocowych, jak i plantacji jagodowych, zostały teraz oszacowane na nieco niższym poziomie" – wynika z analizy GUS.

Zdecydowanemu zmniejszeniu uległy szacowane w lipcu zbiory malin. Przewidywane we wstępnym szacunku rekordowe zbiory jabłek także mogą nie zostać osiągnięte. Owoców na drzewach jest bardzo dużo, lecz z powodu długotrwałej suszy nie osiągnęły dotychczas odpowiednich rozmiarów. Na obecnym etapie wegetacji zbiory jabłek szacuje się na około 3 mln ton. Prognozy te mogą jednak ulec wzrostowi, ponieważ o ostatecznej wysokości produkcji tego gatunku owoców zadecyduje przebieg pogody w ostatnich 2 – 3 tygodniach przed głównym zbiorem (odmian późniejszych). Produkcję gruszek i śliwek szacuje się obecnie na poziomie o ok. 10% niższym od szacowanego w lipcu. Zbiory gruszek ocenia się na poniżej 70 tys. ton, natomiast śliwek na ok. 92 tys. ton. Szacunki te, podobnie jak w przypadku jabłek, mogą jeszcze ulec zwiększeniu, jeśli warunki pogodowe będą sprzyjały dorastaniu owoców. Tegoroczna produkcja wiśni oceniona została po zbiorach na około 177 tys. ton, a czereśni na około 49 tys. ton. Łączną produkcję pozostałych gatunków owoców z drzew oszacowano na blisko 21 tys. ton, tj. na poziomie  tylko nieznacznie niższym od przewidywanego w lipcu.

Czytaj także:
Zbiory buraków dużo gorsze, cukru też będzie mniej

Tegoroczne zbiory owoców z drzew na obecnym etapie ocenia się na około 3,4 mln ton, tj. na poziomie niższym od wstępnego szacunku oraz od wyjątkowo wysokiej produkcji roku poprzedniego (o ok. 6%),  lecz o ok. 35% więcej od średniej z lat 2006-2010. Warunki wegetacji dla krzewów owocowych były bardziej niekorzystne niż dla drzew. Brak dostatecznej ilości wilgoci w glebie wpłynął istotnie na zmniejszenie ich plonowania, szczególnie malin. Susza była głównym czynnikiem ograniczającym uzyskanie wyższych plonów z krzewów owocowych, lecz nie jedynym. W przypadku porzeczki czarnej o wysokości zbiorów zdecydował przede wszystkim czynnik ekonomiczny – część owoców nie została zebrana. Produkcja porzeczek czarnych została oszacowana na blisko 120 tys. ton, a zbiory porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) na niespełna 160 tys. ton. Produkcja malin w lipcu wstępnie została oceniona na 120 tys. ton, lecz z uwagi na długotrwałą suszę i  bardzo słabe plonowanie maliny jesiennej, na obecnym etapie zbiorów tegoroczną produkcję malin przewiduje się na poziomie jedynie 80 tys. ton. Z powodu suszy obniżono także, choć nieznacznie, szacowane w lipcu zbiory truskawek – tegoroczna produkcja łącznie ze zbiorem truskawek jesiennych obecnie oceniona została na około 206 tys. ton. Produkcja owoców tego gatunku będzie jednak wyższa od ubiegłorocznej. Zbiory agrestu szacowane są podobnie jak w pierwszym szacunku na około 12 tys. ton, tj. na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Łączne zbiory owoców jagodowych szacuje się na niewiele ponad  0,5 mln t, o blisko 10% mniej od produkcji uzyskanej w roku 2014. 

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/Justin Snow

Źródło: GUS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here