marta sroda

  Ziemniaki
  Większość plantacji ziemniaków zostało zasadzonych w trzeciej dekadzie kwietnia i w pierwszej dekadzie maja. Występujące w tym czasie częste opady deszczu i chłodne dni spowodowały, że wschody ziemniaków przebiegały wolno i były nierównomierne. Dalszy przebieg warunków pogodowych na przeważającym obszarze kraju (od połowy maja do połowy września) na ogół sprzyjał plonowaniu ziemniaków, stan plantacji był jednak zróżnicowany. Duża ilość opadów w okresie wegetacji spowodowała na plantacjach słabiej chronionych silne występowanie zarazy ziemniaka. Wykonywanie zabiegów ochronnych na plantacjach nadmiernie uwilgotnionych i podtopionych było bardzo utrudnione, a czasem niemożliwe. Opady deszczu we wrześniu doprowadziły do nadmiernego uwilgotnienia gleb, zwłaszcza cięższych, co spowodowało bardzo duże utrudnienia w zbiorach ziemniaków. Lokalnie, zwłaszcza w północnej i północno zachodniej części kraju wjazd kombajnów na pola był utrudniony lub niemożliwy. Z końcem września i w październiku w wyniku jeszcze większych opadów deszczu trudności ze zbiorem ziemniaków z plantacji zaczęły się pogłębiać. Lokalnie (głównie na północy kraju) plantacje ziemniaków znajdujące się na podmokłych polach nadal pozostają niezebrane. Niekorzystne warunki pogodowe
  4

  w okresie zbiorów powodowały gnicie bulw oraz pogorszenie ich jakości, co będzie miało wpływ na większe straty w przechowywaniu. Na podstawie wstępnych wyników reprezentacyjnego badania czerwcowego ocenia się, że powierzchnia uprawy ziemniaków jest większa od ubiegłorocznej o ok. 6% i wynosi ponad 0,3 mln ha. Szacuje się, że plony ziemniaków w bieżącym roku wyniosą 289 dt/ha i będą większe od ubiegłorocznych o ok. 4 dt/ha, tj. o 1%, pomimo trudności ze zbiorem produkcję ziemniaków szacuje się na ok. 9,5 mln t, tj. o 7% więcej od zbiorów ubiegłorocznych. 
  Buraki

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here