Mazowsze: Susza zagraża ponad połowie gmin. Rosną straty w uprawach

Brak deszczu i temperatura powyżej średniej – tak wyglądały ostatnie dwa miesiące na Mazowszu. Woda w rzekach jest na poziomie niskim, a w lasach występuje zagrożenie pożarowe. 200 gmin (na 314) jest objętych suszą rolniczą. Na wniosek wójtów wojewoda powołał już 37 komisji szacujących straty w ponad 11 tys. gospodarstw rolnych. Prognozy przewidują, że sierpień również będzie gorący.

 

\"rolnictwo,
 

– Apeluję do samorządowców o jak najszybsze prace komisji terenowych do spraw szacowania strat w rolnictwie – powiedział wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. Komisje terenowe pracują już w powiatach: płockim, sierpeckim, płońskim, gostynińskim, ciechanowskim, nowodworskim, ostrowskim, sochaczewskim, pułtuskim, przasnyskim, makowskim, mławskim, żuromińskim i żyrardowskim. Zagrożenie suszą obejmuje przede wszystkim następujące typy upraw: zboża jare (200 gmin), rośliny strączkowe (83 gminy), rzepak, rzepik, zboża ozime oraz krzewy owocowe (38 gmin).

Pomoc dla rolników
Producenci rolni po oszacowaniu strat mogą korzystać z różnych form pomocy, takich jak m.in.: kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji, odroczenie terminu płatności składek w KRUS, ulg w podatku rolnym oraz wsparcia oferowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

– Podstawą do wystąpienia o pomoc jest stwierdzenie szkody w uprawach. Informacja o poniesionych stratach musi znaleźć się w protokole, który przygotuje komisja terenowa – poinformował Marcin Podgórski, dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Niski poziom wód w rzekach i zagrożenie pożarowe
Stan niski wód w rzekach utrzymuje się na Wiśle, Bugu, Narwi (zagrożenie pracy Elektrowni w Ostrołęce), Wkrze i dolnym odcinku Pilicy. Obniżył się poziom wód podziemnych, co mogą odczuć osoby czerpiące wodę ze studni gospodarskich (kopanych). Ujęcia wody pitnej nie są zagrożone. Niemniej, wojewoda w piśmie wysłanym do samorządów przypomniał o monitorowaniu działania sieci wodociągowych. Możliwe działania doraźne w gestii samorządów w czasie upałów i suszy to zabezpieczanie kąpielisk i zapewnienie wody pitnej w miejscach ogólnodostępnych.

Czytaj także:
Zniszczone uprawy i budynki. Rolnicy liczą straty po burzy

Susza przyczyniła się do wysuszenia ściółki w lasach. Od 1 kwietnia do 9 lipca br. doszło do ponad 1400 pożarów. Straż pożarna dwa razy dziennie monitoruje m.in. wilgotność ściółki i na tej podstawie określa stopień zagrożenia pożarowego. W lipcu utrzymywało się na dużym (3 stopień) i średnim poziomie (2 stopień). Obecnie 2 stopień występuje w południowej części województwa, na zachodzie – 1 stopień (zagrożenie małe).

Redakcja AgroNews, fot. MUW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here