Minister rolnictwa: Propozycja KE dot. rekompensat dla rolników nie do przyjęcia!

Minister rolnictwa i rozwoju wsi odniósł się do propozycji przedstawionych w dniu 22.08.2014 w Brukseli podczas posiedzenia Grupy Roboczej.

Zapowiadane od kilku dni, a teraz przedstawione propozycje rekompensat są dla nas niekorzystne – powiedział szef polskiego resortu rolnictwa.

 

\"\"

 

– Nie ma naszej zgody na uruchomienie tak małych środków, ani na ich podział na gruszki i jabłka oraz pozostałe – podkreślił minister. Dodając, że – nie ma też zgody na obniżenie stawek o połowę dla rolników niezrzeszonych.
Minister Marek Sawicki przypomniał, że w 2011 roku w związku z kryzysem wywołanym Escherichia coli nie było takiego dzielenia rolników i krajów, a warunki były dla wszystkich jednakowe. Ponadto, przeznaczenie większości środków na jabłka i gruszki jest w tym momencie niewłaściwe, gdyż zbiory tych owoców dopiero się zaczną, a najbardziej palącym problemem są papryka i kapustne.

Komisja Europejska przekazała do zaopiniowania państwom członkowskim Unii Europejskiej projekt rozporządzenia ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia w sektorze owoców i warzyw w związku z wprowadzeniem embarga przez Federację Rosyjską.
 
Główne założenia projektu:

 • Wsparcie finansowe przyznawane będzie uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw, jak i producentom niebędącym członkami takich organizacji (tj. producentom indywidualnym).
 • Wsparcie finansowe przyznawane będzie w przypadku przeprowadzenia tzw. wycofania z rynku (tj. nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzedaży), niezbierania lub zielonych zbiorów.
 • Wsparcie finansowe będzie przyznawane do następujących produktów przeznaczonych do bezpośredniego spożycia:

o    Pomidory (kod CN ex 0702 00 00)
o    Marchew (kod CN 0706 10 00)
o    Kapusta biała (kod CN 0704 90 10)
o    Papryka słodka (kod CN 0709 60 10)
o    Kalafiory (kod CN 0704 10 00)
o    Ogórki (kod CN 0707 00 05)
o    Korniszony (kod CN 0707 00 90)
o    Grzyby z rodzaju Agaricus (kod CN 0709 51 00)
o    Jabłka (kod CN 0808 10)
o    Gruszki (kod CN 0808 30)
o    „Czerwone owoce” (kod CN 0810 20, 0810 30 oraz 0810 40)
o    Winogrona stołowe (kod CN 0806 10 10)
o    Kiwi (kod CN 0810 50 00)

 • Wsparcie finansowe będzie przyznawane w odniesieniu do działań przeprowadzanych w okresie od 18 sierpnia 2014 r. do 30 listopada 2014 r.
 • Całkowite wsparcie finansowe UE nie przekroczy 125 mln EUR, przy czym 82 mln EUR przeznacza się na wsparcie dla jabłek oraz gruszek, a 43 mln EUR na pozostałe produkty.
 • Wsparcie finansowe dla organizacji producentów będzie przyznawane niezależnie od programów operacyjnych, jakie te podmioty mogą realizować.
 • W przypadku działania polegającego na tzw. wycofaniu produktów z rynku maksymalne
 • stawki wsparcia za wycofane produkty w zależności od przeznaczenia produktów określone zostały w załączniku do projektu rozporządzenia jak i załączniku XI do rozporządzenia wykonawczego Komisji 543/2011 i wynoszą:

\"\"

 

 

 • W przypadku wycofywania przez producentów indywidualnych stawki te zostaną dodatkowo pomniejszone o 50% w przypadku przeznaczenia produktów na cele inne niż bezpłatna dystrybucja.
 • W przypadku działań niezbierania i zielonych zbiorów maksymalne stawki nie mogą przekroczyć 90% stawki określonej dla wycofań z przeznaczeniem na cele inne niż bezpłatna dystrybucja.
 • W przypadku stwierdzenia, że suma kwot wnioskowanych osiągnęła maksymalny poziom wsparcia UE tj. 125 mln EUR, Komisja Europejska niezwłocznie powiadomi państwa członkowskie o konieczności wstrzymania przyjmowania wniosków i ewentualnym zastosowaniu współczynnika redukcji. Oznacza to, że przy składaniu i rozpatrywaniu wniosków obowiązywać będzie zasada „kto pierwszy ten lepszy”.
 • Wnioski o płatność można będzie składać do dnia 12 grudnia 2014 r.
 • Państwa członkowskie wyznaczą odpowiednie instytucje administrujące tymczasowym nadzwyczajnym systemem wsparcia do 30 września 2014 r.
 • Wypłata wsparcia będzie mogła być realizowana po 16 października 2014 r.
 • Wsparcie finansowe zostanie wypłacone do 30 czerwca 2015 r.

Źródło: Agencja Rynku Rolnego,
Redakcja AgroNews, fot. imagefree
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here