Rolnictwo ekologiczne na coraz większym areale

Wg 7 stronnicowego raportu agendy Komisji DG Agri pt. „Szybki wzrost rolnictwa ekologicznego w  UE” w ostatniej dekadzie obszar przeznaczony pod rolnictwo ekologiczne w Unii przyrastał każdego roku o około 500 tys. ha, a nowe kraje członkowskie jak Estonia, Czechy, Łotwa, Słowacja i  Słowenia były liderami trendu – wynika z danych zespołu monitoringu zagranicznych rynków rolnych FAPA.

W 2011 roku powierzchnia zajmowana przez uprawy ekologiczne w  UE27 zajmowała 9,6 mln ha wobec 5,7 mln ha w 2002 roku. Obszar produkcji ekologicznej w 2011  roku stanowił 5,4% areału wobec 3 ,1% w 2002 roku przy znacznych różnicach w państwach  członkowskich. Największy, 19% udział ekologicznego areału miała Austria 19%, Szwecja  – 16%,  Łotwa  – 10%, natomiast na Malcie, w Bułgarii i Irlandii ten udział stanowił poniżej 1%.  Ilość  gospodarstw ekologicznych w UE to 186 tys., a ich średnia wielkość jest większa niż gospodarstw  konwencjonalnych.

 

\"\"

 

 

W 2011 roku w UE było zarejestrowanych 270 tys. podmiotów gospodarczych  (producenci, przetwórcy i handlowcy) związanych z rolnictwem ekologicznym z czego 235 tys. to  producenci. W państwach UE15 jest zlokalizowane 83% ilości gospodarstw ekologicznych, które  stanowią obszarowo 78%.

Nowe kraje członkowskie, które weszły do Unii od 2004 roku  – UE12  odnotowały szybki, bo około 13% rocznie przyrost ekologicznego areału w latach 2002 – 2011, a  liczba ekogospodarstw zwiększyła się tam prawie 10 krotnie w latach 2003 – 2011.

Czytaj także:
Różnorodność to przyszłość – o odporności chwastów raz jeszcze
Praktyczne wdrażanie rolnictwa zrównoważonego z punktu widzenia firmy Farm Frites Poland
Rolnictwo zrównoważone przyszłością polskiej wsi!

Największy  udział w ekologicznym areale mają użytki zielone  – 45%, przed zbożami  – 15%, uprawy  wieloletnie  – 13%. Ekologiczna produkcja zwierzęca stanowi tylko około 1% całkowitej.

W 2010  roku w sektorze produkcji ekologicznej rolnicy poniżej 55 roku życia stanowili 61,3% oraz tylko  44,2% nie ekologicznego sektora. Chorwacja, która przystąpiła do Unii od 1 lipca 2013 roku stała  się aktywnym udziałowcem ekorolnictwa z ilością 900 zarejestrowanych farm, które stanowiły  0,3% całkowitego rolnego areału z czego najwięcej zajmowały pastwiska i łąki (4110 ha), oleiste  (2180 ha) oraz uprawy owoce (1140 ha).

Reforma WPR na lata 2014 – 20 przewiduje płatności za  konwersję jak prowadzenie gospodarstw ekologicznych. Nowe regulacje mają na celu zachęcenie  do tej formy gospodarowania, co jest odpowiedzią na wzrost popytu.  

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Agra Facts No 56
Redakcja AgroNews, fot.:freeimages 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here